triangel.gif (5598 bytes)
nr 2

   Anden är ännu inte helt inkarnerad

från
ForumSvaren 1889-1896

William Q Judge


© 2001 Online Teosofiska Kompaniet Malmö

Dorje1.gif (4461 bytes)
 


 

Om varje individ börjar och slutar i "det" (anden), vad är då syftet med att existera i materien? Är detta det enda sättet att uppfylla själens längtan?
 
2. W.Q.J. – Den som frågar borde gå lite längre och fråga sig själv, vad "materia" egentligen betyder, för om det nu är så att det bara är materiellt liv som det är frågan om, så har ju inte sanningen om materian blivit förstådd. Himlens världar, bebodda av "devor" eller "änglar", är världar skapade av materia, och trots detta är dessa världar efterfrågade av de som ställer sig denna fråga. 
 
Vidare så håller ockultisterna fast vid att anden ännu inte är inkarnerad i den ras som nu existerar, men kommer att bli det i framtiden; då kan människorna säga att de äger en ande. För närvarande så är de som är inkarnerade andar, Adepter eller Mahatmor. Vi närmar oss ögonblicket för denna stora inkarnation och de erfarenheter som vi går igenom kommer att avgöra frågan om vi kommer att vara redo för en sådan stor händelse, eller om vi kommer att  misslyckas. Förvisso är alla kallade till detta stora arbete, men det är helt klart att alla kommer inte att bli utvalda.
 
 


|
   till ULTs hemsida   |  till William Q Judge Online   | till ForumSvaren HuvudIndex   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23