yantra1.gif (2187 bytes)

OPUBLICERADE BREV
Utdrag från B.P. Wadia Breven

© 2011 Online Teosofiska Kompaniet Malmö 

Dorje1.gif (4461 bytes)

BREV  3

Yttre inflytanden påverkar oss mer och mer direkt. Vi måste göra ett medvetet försök att vända oss inåt, och studier är det första steget; att komma ihåg Mästarnas Inre Värld är det andra. Sedan följer reflektion över det som studeras och meditation Mästarna. Lotusblomman finns i hjärtat – det andliga Hjärtat – och inom denna finns Juvelen Manas, Buddhi, Atma. Manas är trefaldig jag menar Högre Manas och är Buddhi, och så är Atma. Det är en Lotusblomma med nio kronblad, att säga, och fröet är Juvelen Mani, en Diamant. Låt Lotusblomman utveckla det ena kronbladet efter det andra – sju kunskapsgrenar, sju Paramitor, och för oss måste de utvecklas sida vid sida. Det inre arbetet av att uppnå Medkänslans inre visdom, som är frid och ljus, är din omedelbara uppgift och dessa kommer att börja stråla i det yttre.

, det inre livet måste gå vidare. Vad är trots allt yttre kaos? Verklighet för hjärnan och de upplevda känslorna, men den Inre Människan måste lära sig att höja sig över dessa. Stillhet kommer inifrån, kaos utifrån. Det senare måste vi uthärda genom anpassning. Motsatsparen i 12 kapitlet av Bhagavad Gita måste allvarligt och uppriktigt övervägas. Världen är för mycket med oss och frestar oss att glömma Himlen. Teosofin lär oss hur man uppstiger till Himlen och vi måste göra det.

B. P. WADIA

Översatt från
The Theosophical Movement, mars 1960, Vol 30, # 5, p 173.

       _____________________________________________________________________

till toppen av sidan till B P Wadia Online huvudindex    till ULTs hemsida   | Den Teosofiska Rörelsens Arkiv  | 

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö   
Uppdaterad 2014-03-23