yantra1.gif (2187 bytes)

OPUBLICERADE BREV
Utdrag från B.P. Wadia Breven

© 2011 Online Teosofiska Kompaniet Malmö 

Dorje1.gif (4461 bytes)

BREV  6

Det är verkligen ett gott tecken att våra elever verkar vara angelägna att få veta vad vi bör göra för att förtjäna hjälp och vägledning av Mästarna. Detta är av grundläggande betydelse. Vad som är underförstått i denna del av undervisningen i HPBs meddelande uppfattas i allmänhet inte. Det kostade henne oerhört mycket att ge dessa. Det förde med sig tvivel och förlöjligande, men hon gjorde det, och det är den mest vitala undervisningen i hennes filosofi. När vi ser vad det innebär, så vänder det upp och ned på den accepterade evolutionens ordningsföljd från djuriskt barbari till den här ”upplysta eran”. Existensen av Adepternas Brödraskap; deras tysta, hemliga men långtgående inflytande; Deras sätt att hjälpa mänskligheten; Deras Guruparampara Led; upprättandet av Chelaskapets Väg – dessa är inte bara av akademisk betydelse; de är värdefulla för oss här och nu och har en praktisk betydelse för den dagliga hanteringen av vår egen inkarnerade tillvaro. 

Beträffande Mästarna och Nirmanakayorna så hjälper de mänskligheten på följande sätt: De är kanalerna för den Allra Högste, Logos eller OrdetVar och en av Dem är ett mantra som utvecklas från det enda odelbara Ordet. Ideation [idéföreställningar] och Imagination [den imaginära förmågan] är en kombinerad förmåga, som använder ljud och färg, och tal-språk, och deras skapade tanke-bilder, idé-avgudar, som är inbyggda och från Akasha, blir konkretiserade tills detta plan av att grov materia uppnås. Samma sak med luften, som vi alla andas, där vår jordiska och bristfälliga konstitution inte kan inandas, behålla och absorbera mera av detta ozon. Eftersom det ligger till på det viset, så har De skapat institutionen av Gudomliga Inkarnationer. Genom att använda sin kunskap om tids-cyklerna,  tar de kroppar av kött och blod och blir som vi, klädda i jordiska kläder. De undervisar, och Deras kunskap uppväcker oss från den tamasiska eller okunnighetens sömn, och vi drar nytta av den här. Den största nyttan är ökandet av vår förmåga att andas och absorbera Akashisk ozon.

Sedan framskrider var och en från det allmänna och universella till det enskilda och det personliga. Det är som beträdandet av Chelaskapets väg kommer in i bilden. Du är vid denna punkt. Du inandas mer ozon genom att studera och genom strävandet i koncentration under själva tillämpningen. Den Älskvärde Gurun skapar den inre Chelan. Gurun använder våra substanser och essenser och genom Hans Kriyashakti skapas en ny Varelse ur det gamla ynkliga och jordiska självet. Naturligtvis måste vi anta övningar av stillhet och avskildhet, ideation och imagination, arbete och dyrkan – notera tre par. Mästarna arbetar för mänskligheten och detta arbete leder till arbete med personer och personligheter som blivit ”lyssnare” till Deras Visdom och mänsklighetens tjänare. De är Fullkomliga Varelser, vi är ”blivande”. Nu har du börjat bli transformerad. Må ditt ljus lysa mer i din hjärna och utstråla genom dina ögon och händer och fötter! Hjärtas elektricitet yttrar sig som personlig utstrålning eller magnetism. Detta är inte fiktion, det är faktum. Sålunda börjar ur dyn och slaggen från dammen en lotusblomma att stiga upp.

När lärjungen är redo framträder Mästaren. Du förbereder dig. Avskildhet och tystnad är viktiga ingredienser under chela-livet. Hur kan man gömma sig? Genom att framstå ”som ingenting i människors ögon”. Du kan bara fortsätta leva som du gjort tidigare och Karma kommer att öppna dörren. ”En stor människa är den som är starkast i utövandet av tålamodet, säger Mahatma KH”. De Välsignade hjälper den hängivne. Man vet inte hur hjälpen kommer, men den gör det. Längtansfullt strävande efter de Heliga kommer en dag att ge dig en glimt av Ljusets Herrar. Men för att uppfatta och njuta av ljuset måste vi inom oss ha en gnista av Tathagata Ljuset. Bortse inte från att det är möjligt, att på detta sätt rena sinnet och upphöja hjärtat så att Tathagata Ljuset kan tändas av oss här och nu. Om vi under våra vakna timmar antar Deras Undervisning, lär oss den och förkunnar den; om vi umgås med dem som älskar och hängiver sig åt Dem, ska vi transformera våra sovande och drömmande liv och göra det rikt. Det är i Visdomens Sal som Mästarna verkligen kan hittas, säger Tystnadens Röst. Så det är i vårt hjärtas medvetande som inflytande och inspirationen kommer. Måtte du uppnå och förverkliga det! Gör Deras existens verklig för dig! 

Genom att eliminera det som inte ryms inom Mästarna, genom att utveckla, mer och mer, vad som ryms inom Dem, kommer vi närmare Dem. Kan Mästarna finnas i vår ilska? Nej. Därför kan sann hängivenhet heller inte finnas där. Kan vi höra Deras Röst när vi är arga? Kan vi då skapa en bild av ansiktet som vi vill visualisera? Nej. Ja, då kan det inte finnas någon hängivenhet. Men liksom Buddhi, yagna, etc. så är hängivenhet också tamasisk, rajasisk och sattvisk, och det är genom att utveckla sattvisk hängivenhet som Mästarna kontaktas. Ren eller sattvisk hängivenhet måste utvecklas genom studier och genom reflektion. Hängivenheten är moder-dygden, den är ensam i sitt slag [sui generis] i människan. Vi kan börja ge mer och mer till Mästarna. Men vilket offrande är acceptabelt för dem? Hur utför man offrandet? Ljus på Vägen innehåller några mycket värdefulla fingervisningar, hjälp och förslag. 

Och är du säker på att du i ditt eget inre inte är bekant med din vördade Mästare? Känner vi till Självets krafter? Vi känner till så lite om den Inre Härskaren och så mycket om personligheten, eftersom vi är så uppslukade av dess förehavanden! Det är den ”välsignade stämningen” (minns Wordsworth) som vi måste åkalla – Sanningens Stämningsljus. Den heliga känslan av Bhakti är bruten och utspridd till rajasik och tamasik hängivenhet. ”Den som älskar far eller mor mer än mig, är mig icke värdig”, och också det till synes hemska utrop som Jesus gjorde till sin mor: ”Kvinna, vad har jag med dig att göra?” bär på en djupsinnig sanning i enpunktsinriktning, i koncentration – något som vi har som en medfödd idé. Det föddes i oss när Manaslågan tändes. Den är kreativ. Du – det personliga du – kanske inte har sett eller hört Mästaren men försök att känna Honom och Dem – ”Mästaren som du ännu inte kan se, men som du känner”, säger Tystnadens Röst. Men vi måste också försöka känna  närvaro av den Inre Guden, Högre Manas, i oss samtidigt” ”Guru” är också den term som används av chelas för den Inre Härskaren” Kunskap om vårt sanna väsen och kunskapen om Mästarna går hand i hand”


B. P. WADIA

Översatt från The Theosophical Movement, June 1960, Vol 30, # 10, p 392-93.

 

       _____________________________________________________________________

till toppen av sidan till B P Wadia Online huvudindex    till ULTs hemsida   | Den Teosofiska Rörelsens Arkiv  | 

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö   
Uppdaterad 2014-03-23