yantra1.gif (2187 bytes)

Blavatskys Secret Books

DAVID REIGLE
AND
NANCY REIGLE
 

Tibetan OM MANI PADME HUM

© 2003 Online Teosofiska Kompaniet Malmö 

Dorje1.gif (4461 bytes) 

Vi ger här en kort presentation av Blavatskys Secret Books, en synnerligen intressant bok som kommit till vår kännedom. Den tar upp många frågeställningar kring äktheten av Helena Blavatskys hemliga källor. Den förmedlar de senaste forskningsresultaten kring de tibetanska manuskripten som legat till grund för Den Hemliga Läran. I 14 olika kapitel kan vi läsa om författarnas forskning och resultat. Vi har översatt Förordet till boken, samt listar innehållsförteckningen.

___________________________


FÖRORD

För att rekapitulera: Den Hemliga Läran var den urgamla och förhistoriska världens universellt spridda religion. Bevis för dess spridning, autentiska urkunder om dess historia, en komplett kedja av dokument, som visar dess karaktär och utbredning i varje land, tillsammans med alla dess stora adepters undervisning, finns att tillgå till denna dag i de hemliga kryptorna i det Ockulta Brödraskapets bibliotek.
                                                        Den Hemliga Läran Vol I, sid. xxxiv. 

 

Den här boken ställdes samman för att en del material rörande sökandet av Helena P. Blavatsky´s "hemliga böcker" skulle göras tillgängligt. "Dzyan´s Bok" är hennes benämning den hemliga källan till de Stanzor (Sånger) som utgör basen i hennes publicerade bok, Den Hemliga Läran; och "De Gyllene Föreskrifternas Bok" är hennes benämning på den hemliga källan till hennes publicerade bok, Tystnadens Röst. Vår forskning har fokuserat på dessa två verk.

Det sammanställda materialet i den här boken inkluderar tidigare publicerade artiklar och avhandlingar. Många av dessa har riktats till framförallt en teosofisk publik. Trots det har det inte varit vår intention att egentligen vända oss till en viss gruppering. Vi som författare är inte själva medlemmar av någon teosofisk organisation. Vår Institution, Eastern Tradition Research Institute, är fristående och utan anslutning. Den använder forskning från forskare och institutioner i hela världen i syfte att spåra Blavatsky´s hemliga böcker.

Vi är övertygade att ett manuskript i originalspråk av någon av Blavatsky´s hemliga böcker, alltså någon av översättningarna på sanskrit, tibetanska eller kinesiska kommer att återupphittas under vår livstid, som bevisar förekomsten av en, en gång i tiden universell, men numera undangömd Visdomstradition. Det var anledningen till att vi började leta  efter Blavatsky´s hemliga böcker för mer än tjugo år sedan, och har fortsatt att forska alltsedan dess. Vi gör nu en del av den forskningen tillgänglig.

David and Nancy Reigle
8 maj, 1999

The Great Maitreya Statue planned in Bodhgaya

Teaching Mudra

___________________________

BLAVATSKY´S SECRET BOOKS
Contents

PREFACE
INTRODUCTION: Why Take Blavatsky Seriously?
1.   Quest for the Lost Language of the Initiates
2.   The Books of Kiu-te Identified
3.   New Light on the Books of Dzyan
4.   What are the Books of Kiu-te?
5.   Tibetan and Sanskrit Manuskripts
6.   Notes on Cosmological Notes
7.   Technical Terms in Book of Dzyan Stanza I
8.   Theosophy in Tibet: The Teachings of the Jonangpa School
9.   Technical Terms in Book of Dzyan Stanza II
10. The Doctrine of Swabhava or Swabhavata and the questions of Anatman and Sunyata
11. The Voice of the Silence: Bringing the Heart Doctrine to the West
12. Report on a search for the Book of the Golden Precepts in Kalimpong, March 1998
13. The Secret Doctrine: Original Genesis and the Wisdom Tradition
14. Searching for the Book of Dzyan

___________________________

 

Blavatsky´s Secret Books är utgiven av Wizard Bookshelf, San Diego, USA, 1999.

Boken går att beställa genom Teosofiska Kompaniet och kostar 400:- inklusive frakt.
Vill du ha boken, betala då på vårt postgiro: 444 58 09- 9, så kommer boken om några dagar med posten.
Märk beställningen med Blavatsky´s Secret Books.

______________________________________________________________


 
| 
till Helena Blavatsky  Online
| till ULTs hemsida | till toppen av sidan |

 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23