yantra1.gif (2187 bytes)

BREV SOM HJÄLPT MIG

av
WILLIAM Q JUDGE

© 2001
Online Teosofiska Kompaniet Malmö 
 

Dorje1.gif (4461 bytes)

FÖRSTA BOKEN

Till
Z.L.Z.
Den Störste av
Exilerna, och Vän
till alla varelser, från hans
yngre Broder, Kompilatorn
JASPER NIEMAND
1891


BREV   I

Låt  mig först varna dig för en sak. Ha inte för höga tankar om mig,  jag ber dig. Tänk godhjärtat om mig; men å, min vän, rikta dina tankar mot den Eviga Sanningen. Jag liksom du kämpar mig fram på vägen. Kanske faller hastigt en slöja från din ande och du kommer att vara långt före alla oss andra. Skälet, varför du fått hjälp är, att du i ditt föregående liv hjälpt andra. I varje strävan du gjort för att upplysa någon annans förnuft och öppna det för Sanningen, la du grunden till att själv bli hjälpt. De pärlor du fann och gav åt andra ligger förvarade åt dig själv i din handling av välvilja. För när man lever på det viset för att hjälpa andra, omsätter man i praktiken regeln att försöka "utrota varje känsla av avskildhet", och kommer på så sätt  mer och mer i besittning av det sanna ljuset.

Förlora aldrig denna sinnesstämning. Håll fast i tysthet allt som är ditt eget, för du kommer att behöva det i striden; men aldrig, aldrig skall du längta efter kunskap eller makt för något annat ändamål än att offra dem på altaret, för endast på det viset kan du räkna med att behålla dem.

Det finns så många omkring mig, som ivrigt längtar och söker, hängivna själar, men de gör detta därför att ägandet av kunskap och makt verkar värdefullt. Kanske tror jag mig se hos dig – jag hoppas att jag inte misstar mig – en ren längtan efter kunskap för dess egen skull, och för att alla andra ska kunna dra nytta av den. Därför vill jag peka ut för dig den enda kungliga vägen, den enda farkosten. Gör alla dessa handlingar, fysiska, intellektuella, moraliska, därför att de måste göras, och avstå med en gång från allt eget intresse i dem, offra dem på altaret. Vilket altare? Det stora andliga altare som, om man så vill, finns i hjärtat. Använd likväl världslig urskillningsförmåga, försiktighet och visdom.


Det är inte så att du dåraktigt eller förmätet måste rusa omkring och hela tiden göra något. Gör vad som måste  göras. Längta ivrigt efter att göra något, även om du inte lyckas uträtta annat än små plikter, några varnande ord, så skall din starka vilja likt en vulkan träffa andra människors hjärtan, och plötsligt skall du finna det vara gjort, som du så ivrigt önskade att få göra. Gläd dig då att någon annan varit så lycklig att kunna skapa en så förtjänstfull karma. På så sätt skall dina begär uppgå i ditt hjärta, liksom floderna strömmar in i den stilla oceanen utan att den  översvämmas.

Jag finner alla dina anmärkningar riktiga och dessutom verkar den rätta andan finnas bakom dem. Frukta inte och ge inte vika, när du känner det mörkt och tungt. Den våldsamma vrede du känner kommer så småningom att bryta upp helgedomen som döljer mysteriet. Ingen kan egentligen hjälpa dig. Ingen kan öppna dina dörrar. Du låste dem själv och bara du kan öppna dem. Vilken dörr du än öppnar, så kommer du att finna andra innanför dem, andra som har gått om dig för längesedan, men som nu står där och inte kan gå vidare, de är där och väntar; andra är där och väntar på dig. Då kommer du och  öppnar en dörr och dessa väntande lärjungar kan kanske då fortsätta sin väg, och så sker det hela tiden. Vilket privilegium är inte detta, att tänka sig, att vi kanske kan hjälpa dem som verkar större än oss själva!

O, hur suckar inte naturen över den tunga karma människan dragit över sig själv och alla de tre världarnas varelser! Denna djupa suck genomborrar mitt hjärta. Hur kan bördan lättas? Skall jag hålla mig undan, medan de välsignade Mästarnas och Deras vänners få starka händer håller det förskräckliga molnet tillbaka? För tidsåldrar sedan avgav jag ett löfte att hjälpa dem, och jag måste det. Give karma, den väldiga, att jag kunde göra mer. Och du – gör vad du kan!

Sätt all din tro, din tillit och ditt förtroende till karma.

Z.

wpeAF.jpg (3179 bytes)wpeAF.jpg (3179 bytes)wpeAF.jpg (3179 bytes)


Översatt från Letters That Have Helped Me av William Q. Judge. Utgiven av The Theosophy Company, Los Angeles, 1946


 Brev som hjälpt mig    | Förord  | Brev 1  | Brev 2  | Brev 3 | Brev 4 | Brev 5 | Brev 6 | Brev 7 |


|   till ULTs hemsida   |  till William Q. Judge Online   |  toppen   |


  

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23