triangel.gif (5598 bytes)
  
Dalai Lama i Sverige


Axplock från pressen

© 2005 Online Teosofiska Kompaniet Malmö

Dorje1.gif (4461 bytes)

 

Dagens Nyheter

Nyheters nätupplaga, DN.se.

Publicerad 11 jun 2005 20:06

Psykologkongress inleds med buddism

På söndagen börjar en världskonferens om kognitiv terapi. Kongressen inleds på Scandinavium inför fullsatta läktare. För "showen" står ärkebiskop K G Hammar och den buddistiske ledaren Dalai lama.

Kognitiv terapi är en behandlingsmetod som visat sig effektiv för bland annat depression, ångest och smärthantering. Den mest uppmärksammade deltagaren på världskongressen i Göteborg är den tibetanska buddismens ledare Dalai lama.

Dalai lama har sedan många år varit intresserad av hjärnforskning och har flera gånger träffat ledande forskare. En av följderna är ett samarbete mellan buddistmunkar och hjärnforskare, som ville undersöka hur meditation påverkar hjärnaktiviteten.

Forskarna fann att meditation kan minska aktiviteten i de områden som är förknippade med ångest och depression, och öka aktiviteten i det område som är förknippat med exempelvis entusiasm. Studierna på munkarna visade att det är möjligt att själv påverka hjärnaktiviteten mycket mer än vad hjärnforskare tidigare trott. Vissa erfarna munkar uppvisade aktivitetsnivåer som aldrig förr rapporterats hos normalt fungerande människor.

Ett annat resultat av samarbetet är en behandlingsmetod som kallas mindfulness; en buddistisk meditationsform som anpassats för västerländska förhållanden.

- Man har visat vetenskapligt att träning i mindfulness minskar risken för återfall i depression, säger Jan Beskow, en av anordnarna av kongressen.

Jan Beskow fick tillfälle att träffa Dalai lama när han besökte Sverige senast för två år sedan.

- Dalai lama har ett mycket stort intresse för forskning. Han har sagt att om det visar sig att det finns trossatser i buddistisk tro som inte stämmer med vad man vetenskapligt kan konstatera, så får vi ändra på tron. Buddister värderar kunskap väldigt högt, säger Jan Beskow.

Kognitiv terapi går i korthet ut på att utforska och påverka hur en patient tolkar andra människor eller situationer. Genom terapisamtal försöker den kognitiva terapeuten och patienten bryta negativa och ofta felaktiga synsätt. Ett exempel är social fobi, där drabbade kan utgå från att andra tycker illa om en eller är ute efter att hitta brister.

När kognitiv terapi utvecklades på 1950-talet var det för att behandla nedstämdhet. Ett tag var metoden den enda psykoterapi som kunde uppvisa effektiv behandling mot depression.

Kongressen i Göteborg kommer att pågå i en vecka och har samlat deltagare från stora delar av världen.

- Senast jag räknade var över 40 länder representerade. Det är större delen av västvärlden och en hel del av östvärlden också, säger Jan Beskow.

Johan Falk, johan.falk@dn.se

 

 
Dagens Nyheter
En utskrift från Dagens
Nyheters nätupplaga, DN.se.

Publicerad 12 jun 2005 19:57

Dalai lama överglänste ärkebiskopen

Världskonferensen i kognitiv terapi inleddes på söndagseftermiddagen i Göteborg. Omkring sex tusen människor samlades i Scandinavium för att höra Dalai lama och K G Hammar samtala om att hitta en mening i världen av idag.

 
Ärkebiskop K G Hammar och Dalai lama möttes i Scandinavium i Göteborg.


Diskussionen mellan ärkebiskopen och den tibetanska buddhismens ledare handlade mycket om öppenhet och acceptans för andra. Under den dryga timme som samtalet pågick diskuterades också bland annat vägar för att nå lycka, och varför materiellt välstånd inte verkar göra människor mer nöjda med livet.

Det var ingen tvekan om att Dalai lama var arrangemangets huvudfigur. Hans skämt lockade publiken till skratt flera gånger, och Dalai lamas yviga kroppsspråk och nästan barnsliga minspel kontrasterar mot den sjuttioåriga kroppen på ett sätt som gör sig väldigt bra på en scen.

Samtalet leddes av kongressanordnaren och kognitiva terapeuten Astrid Palm Beskow. Ett av ämnena var om etik måste hänga samman med religion. Dalai lama svarade på följande vis:

- Jag tar inte så allvarligt på religiös tro. Många av de som säger sig följa en religion bryter mot den då och då. Idag är de icke-troende i majoritet, och därför borde vi hitta andra sätt än religion att närma oss etik.

- Vad är positivt och vad är negativt? Det som leder till något bra; lycka, glädje, tillfredsställelse, det är positivt. Det som orsakar smärta och lidande, det är negativt. Varför är det så? För att vi vill ha lycka, men vi vill inte ha lidande. I slutändan måste vad som är positivt och negativt utgå från våra känslor.

- Att stjäla eller att utnyttja någon annan skadar. Även den som utför handlingarna får någon form av olust, djupt inuti sig. När du roffar åt dig verkar det som att du har vunnit något, men i verkligheten är det en förlust. Detta märks på lång sikt. Rädsla, ilska och hat ökar risken för sjukdomar. Att vara öppen och varmhjärtad är motsatsen till rädsla och tvivel. Jag kallar det för sekulär etik. Jag tror att medicinsk vetenskap kan berätta för oss hur vi bör leva.

I en anekdot berättade Dalai lama hur en bekant forskare i fysik avslöjat att det finns ett samband mellan hur ofta någon säger jag, mig eller mitt, och hur stor risk han eller hon har att drabbas av hjärtinfarkt.

Johan Falk, johan.falk@dn.se

 
Dagens Nyheter
En utskrift från Dagens
Nyheters nätupplaga, DN.se.

Publicerad 12 jun 2005 18:03

Meditation minskar risken för depression

göteborg. Meditation minskar risken för depression, åtminstone för dem som haft flera återfall. För dem som redan upplevt tre depressioner eller fler halveras risken för nya återfall. Detta visar två studier utförda i flera länder.

Meditationstekniken kallas på engelska "mindfulness", och går ut på att lära sig hantera negativa tankar.

I Sverige drabbas varannan kvinna och var femte man av depression någon gång i livet. En halv miljon svenskar beräknas ha en depression som kräver medicinsk behandling, men bara var tredje söker professionell hjälp. Enligt WHO är depression på väg att bli en av världens största folksjukdomar.

Den vanligaste behandlingen idag är antidepressiva läkemedel. De fungerar genom att återställa balansen av så kallade signalsubstanser i hjärnan, som ofta är rubbad hos någon som har en depression. Medicineringen har visat sig både effektiv och förhållandevis billig.

- Antidepressiva medel fungerar bra, men problemet är att du måste fortsätta att ta dem om du vill att effekten ska vara kvar. Och de flesta vill inte äta antidepressiva medel resten av livet, säger professor Mark Williams vid Oxfords universitet, som lett en av studierna kring mindfulness.

Risken för återfall för depressioner är hög: Hälften av dem som någon gång haft en depression kommer att drabbas igen. För dem som haft minst två perioder av depression är risken för återfall hela nittio procent.

- Första gången en depression inträffar kan det vara för att det händer riktigt otäcka saker i livet. Men senare räcker det med små problem för att gamla mönster ska sättas igång. De flesta psykologer träffar människor när de mår dåligt, men vi såg ett behov av att behandla människor även när de mådde bra, säger Mark Williams.

I två studier fick sammanlagt 210 personer gå en kurs i mindfulness en gång i veckan under totalt åtta veckor. Samtliga hade haft depressioner som de återhämtat sig från. Under ett år undersöktes sedan antalet återfall: Bland dem som varit deprimerade tre eller fler gånger hade trettiofem procent åter drabbats av depression. I en kontrollgrupp som inte fått meditationsträning var motsvarande tal sjuttio procent. Bland dem som varit deprimerade två gånger märktes ingen skillnad.

- De i kontrollgruppen fick chans att gå kursen i mindfulness efter ett år, så vi har inte gjort längre studier än så, säger Mark Williams. Hans resultat kommer att diskuteras på kongressen om kognitiv terapi som pågår i Göteborg.

Mindfulness är en buddhistisk meditationsteknik som anpassats för västerländska förhållanden. Målet är att lära sig att hålla distans till sina tankar, för att lättare kunna styra dem.

Johan Falk, johan.falk@dn.se

 

 

5:e INTERNATIONELLA VÄRLDSKONGRESSEN I KOGNITIV PSYKOTERAPI, 
arrangerad av Center för Cognitiv Psykoterapi den 13 - 17 juni i Göteborg

Se även
www.congrex.se/iccp2005  

 

Kognitiv terapi är en västerländsk vetenskapligt väl dokumenterad  psykoterapeutisk behandlingsmetod. Den är till sin natur även konstruktivistisk, d v s bygger på uppfattningen att människan själv konstruerar sin inre värld och därmed sitt liv. Kongressen är ett samarrangemang med den internationella föreningen för konstruktivism, se www.constructivism123.com

Under kongressen kommer de ledande vetenskapsmännen inom kognitiv psykoterapi och konstruktivism att medverka. Inbjudna talare, symposier, kliniska demonstrationer och workshops är uppdelade i åtta teman, t ex "From terror to convivial understanding" (konvivialitet betyder ungefär "Leva tillsammans i glädje" och grundar sig på ömsesidig respekt), "Development during the life span 0 -100 years", "Psychopathological states "och "Development of psychotherapy".

Under de senaste decennierna har kognitiv psykoterapi också hämtat inspiration från buddistisk psykologi, särskilt meditation i form av "mindfulness" 1. Detta har visat sig minska risken för återkommande depressioner 2. "Mindfulness" är också en viktig del i Dialektisk beteendeterapi, en behandlingsmetod för personer med emotionell instabilitet 3.

Flera workshops och symposier handlar om olika tillämpningar av "mindfulness". Dessutom presenteras buddhistisk psykologi i åtta symposier, som senare kommer att samlas i en rapport. Kongressen kan därför ses som ett led i närmanden mellan öst och väst. Det är därför naturligt att den invigs genom ett samtal mellan Hans Helighet Dalai Lama, grundaren av kognitiv psykoterapi Aaron Beck och en av de mest framstående forskarna på området, professor Paul Salkovskis från London. Samtalet leds av verksamhetschefen vid Centret, fil dr Astrid Palm Beskow. Invigningen är öppen bara för deltagare i kongressen.

H.H. Dalai Lama har ett djupgående intresse för västerländsk vetenskap och har nära förbindelse med världsledande forskare inom neurofysiologi och psykologi, se
www.mindandlife.org    

Citat ur Daniel Goleman & Dalai Lama, Destructive emotions, sid 118:
"En destruktiv känsla - som också kan uppfattas som en "fördunklande" eller "anfäktad" (afflictive) mental factor - är något som hindrar medvetandet från att uppfatta, varsebli, verkligheten sådan som den är".

Aaron Beck har utforskat den kognitiva psykoterapins möjligheter på en rad områden, bl a inför aggression, hat och andra destruktiva känslor.

Citat ur Aaron Beck, Prisoners of hate, sid 287:
"In the final analysis, we have to depend on our rich resources of rationality to recognize and modify our irrationality. The "voice of reason" is not necessarily quiet if we use appropriate methods to amplify it".
 

Kongressen lämpar sig för alla som arbetar inom hälso- och sjukvård. För den senaste utvecklingen se bl a (6) och (7). Den 13/6 hålls en särskild introduktion på svenska för dem som ej tidigare känner till kognitiv terapi. I övrigt är kongressen på engelska. Välkommen!

Vidare läsning:

1. Kroese A. Minska din stress med meditation. Natur & Kultur, 2000.
2. Segal Z, Williams M, Teasdale J. Mindfulness-based cognitive therapy for
    depression.
A new approach to preventing relapse. London: The Guilford Press, 2002.
3. Kåver A, Nilsonne Å. Dialektisk beteendeterapi vid emotionellt instabil
    personlighetsstörning
.
Teori, strategi och teknik. Natur & Kultur, 2002.
4. Goleman D. Samtal med Dalai Lama. Ett möte mellan buddhism och västerländsk
    vetenskap. Wahlström & Widstrand, 2003. 
5. Beck A. The prisoners of hate. The cognitive basis of anger, hostility and violence.
    Perennial 2000.
6. Palm Beskow A, Beskow J, Miró MT. Kognitiv psykoterapi och
    medvetenhetsutveckling.
Om att leva i konvivialitet. Reviderad upplaga. Göteborg:
    Center för Cognitiv Psykoterapi och Utbildning i Göteborg, 2004.
7. Leahy R L. Contemporary Cognitive Therapy. Theory, Research and Practice.
    Guilford Press, 2004.

 

 

___________________________________________________________________

  | till Robert Crosbie  Online  |   till William Q Judge Online  till Helena Blavatsky Online |  till ULTs hemsida   |  

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23