triangel.gif (5598 bytes)
nr 7

   Kan man i drömmen få svar av det Högre Självet?
 

från
ForumSvaren 1889-1896

William Q Judge


© 2001 Online Teosofiska Kompaniet Malmö


Dorje1.gif (4461 bytes)
 Om man före insomnandet på kvällen uttrycker en stark önskan att få svar på frågor som gäller rätt tänkande och handlande, kan man då i drömmen få svar av det Högre Självet?

7. WQJ: Den här frågan är av stor betydelse för allvarliga sökare. Mitt svar är ja. Bulver Lytton säger i sin roman  A Strange Story att människans första initiation kommer i drömmen. Och i Jobs bok, 4:12-13 står det: "Ett ord smög sig till mig, nådde mitt öra i en viskning. Det var under ängslande syner om natten, när människorna sov sin djupaste sömn". Vidare står det i Jobs bok 33:14-16 följande: "På ett sätt talar Gud, ja, på två sätt den Osynlige. I en dröm, en syn om natten, när människor sover sin djupaste sömn, när de slumrar på bädden, då får han människorna att lyssna..." Det tillstånd som hänsyftas på i Jobs bok är det som indierna kallar Sushupti. Människan kan växla mellan tre principiella tillstånd: vakentillståndet, drömtillståndet och den drömlösa eller djupa sömnen. Det sägs att det är i det sistnämnda tillståndet som samvaro med det andliga äger rum, och att den inre människan, när den lämnar det tillståndet, går in i en längre eller kortare dröm och därifrån till vakentillståndet. Inflytelserna i Sushupti är högst andliga, och alla människor åtnjuter dem. Även den värste förbrytare går in i Sushupti och har behållning av det. Vore det inte så, skulle ondskan segra på jorden genom våra fysiska kroppars överväldigande inflytande och ständigt nedåtriktade tendenser. Om man nu tror på detta och på förekomsten av det Högre Självet, så inser man att en seriös och hängiven sökare som anropar det Högre Självet om hjälp för att kunna bete sig rätt, får denna hjälp i det drömtillstånd som följer på Sushupti. Vi har här att göra med vad som skulle kunna kallas meditationens mystika kraft. Med andra ord så kan man få klarare och värdefullare drömintryck från det högsta tillståndet – Sushupti – än vad som vanligen är fallet med dem som inte tänker på det. Men de frågor som ställs och de intryck som önskas måste vara djupa och osjälviska, ty det Högre Självet befattar sig inte med materiella ting och världsliga angelägenheter. Möjligheterna att lyckas är givetvis beroende på den enskilda människans natur och förbindelserna mellan hennes fysiska, astrala och psykiska plan. [s 7-8]
 
|
   till ULTs hemsida   |  till William Q Judge Online   | till ForumSvaren HuvudIndex   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23