yantra1.gif (2187 bytes)
217
En Allegori
 Från ”ockulta berättelser” ur The Path

William Q. Judge

© 2000 Online Teosofiska Kompaniet Malmö

Dorje1.gif (4461 bytes)
 WILLIAM Q JUDGE 1851-1896

wpeAF.jpg (3179 bytes)wpeAF.jpg (3179 bytes)wpeAF.jpg (3179 bytes)
 

Vandrande i sitt hjärtas trädgård mötte lärjungen plötsligt Mästaren och blev glad, ty han hade just slutfört en uppgift som han var ivrig att lägga vid Mästarens fötter. 

"Se, Mästare", sade han, "detta är fullbordat: ge mig nu en ny uppgift att utföra."

Mästaren såg sorgset men överseende på honom, som man gör på ett barn som inte kan förstå.

"Det finns redan många som lär ut intellektuella uppfattningar om sanningen", svarade han. "Tror du att du tjänar bäst genom att sälla dig till deras skara?"

Lärjungen blev förvirrad.

"Borde vi inte ropa ut sanningen från hustaken till dess hela världen har hört den?" frågade han.

"Och sedan då – "

"Då skulle säkerligen hela världen acceptera den."

"Nej", svarade Mästaren, "sanningen tillhör inte intellektet utan hjärtat. Se!"

Lärjungen tittade och såg sanningen såsom ett vitt ljus, som flödade över hela jorden utan att nå ända ner till de levande, gröna växterna vilka så väl behövde dess strålar, på grund av att tjocka molnlager låg hindrande i vägen.

"Molnen är det mänskliga intellektet", sade Mästaren. "Titta en gång till."

Intensivt stirrande såg lärjungen här och där tunna revor i molnen, som ljuset i form av brutna, svaga strålar kämpade för att tränga igenom. Varje reva orsakades av en liten strömvirvel och när lärjungen såg ner genom de öppningar som sålunda skapats, såg han att varje virvel hade sitt ursprung i ett människohjärta.

"Det är bara om dessa revor blir flera och större som Ljuset någonsin kan nå ner till jorden", sade Mästaren. "Vilket är då bäst, att utgjuta mera Ljus på molnen eller att skapa en virvel av hjärtekraft? Det senare får du åstadkomma i det fördolda och utan någon erkänsla. Det förra kommer att bringa dig ära och berömmelse bland människorna. Båda delar är nödvändiga, båda är Vår uppgift, men – revorna är så få! Är du stark nog att avstå från äran och bli ett hjärtecentrum av ren, icke-personlig kraft?"

Lärjungen suckade, ty det var en känslig fråga.

HIERONYMUM
[WILLIAM Q. JUDGE]
Path, Oktober, 1893.

Översatt från William Q Judges Theosophical Articles, vol II, sid 383-384, "An Allegory".  Utgiven av The Theosophy Company, Los Angeles 1980
.

___________________________________________________________________

  | till Robert Crosbie  Online  |   till William Q Judge Online  till Helena Blavatsky Online |  till ULTs hemsida   |  

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23