yantra1.gif (2187 bytes)

 HuvudIndex till Forum Svaren
1889 - 1896
av
William Q Judge

med

FÖRORD

till den nya svenska ULT utgåvan Online 2001
&
till den amerikanska ULT utgåvan 1982


© 2001 Online Teosofiska Kompaniet Malmö
 

Dorje1.gif (4461 bytes)

 FÖRORD

till den nya svenska ULT utgåvan Online 2001

Det är med stor glädje som vi nu kan presentera delar av en ny översättning kallad ForumSvaren som är framställd i Frågor och Svar form. Vi möter här den irländske teosofen William Quan Judge och Hans egna svar på olika frågor inom esoterikens och etikens område. I denna Online version visar Judge sin enastående förmåga att förmedla den teosofiska filosofins olika begrepp och idéer på ett mycket tydligt och koncist sätt. WQJs styrka ligger just i Hans enkla modell att förklara svåra metafysiska begrepp. Han hjälper oss att förstå den grundläggande teosofin och Han ger upplysande och insiktsfulla svar på de frågor som jämt dyker upp när man börjar studera teosofi.

WQJ är en outtömlig källa och Hans breda förståelse av den Den Hemliga Läran gör att ett studerande av hans skrifter leder till en balanserad och sansad insikt om vad teosofi är. Att lära ut vad teosofi är, och att göra det så att vanliga människor kan bli intresserade är ingen lätt uppgift. Att just "hjälpa och lära andra" är WQJs motto. Hans intuitiva undervisningsmetod är en aldrig sinande källa till nya infallsvinklar inom teosofins filosofi och den esoteriska traditionen.

William Q. Judge var en medarbetare och kollega till Helena Blavatsky från allra första stund, och som HPB en gång sa till Judge "du har varit en del av mig under eoner". Att verka tillsammans gjorde de med stor framgång och idag börjar frukterna av deras mission att ge resultat. Att förmedla teosofisk insikt eller gnosis är vad WQJ & HPB gjorde som teosofiska mystiker. Vi kan med stor framgång idag lyssna på deras esoteriska undervisning som är likt ett eko från en hemlig sal – Visdomens Sal – där sanningen finns bevarad i evighet.

Teosofin är en universell kunskapskälla och den har djupa rötter i  raja-yoga eller ockultism. Den erbjuder en praktisk vägledning samt en hemlig väg vilken leder till andlig insikt eller gnosis. Vi hoppas att denna översättning kommer att inspirera många att lära känna teosofin bättre, att metafysiken blir tydligare och att våra studier i teosofi kommer att leda till att vi följer Hjärtats Lära.

Utgivarna
Höstdagjämningen den 21 september 2001
UNITED LODGE OF THEOSOPHISTS, Malmölogen

 

 FÖRORD

till den amerikanska ULT utgåvan från 1982

 

Teosofiskt Forum var en liten periodvis utkommande skrift som startades i april 1889, och som senare gavs ut månadsvis till medlemmarna av Teosofiska Samfundet i Amerika. Den förmedlade svaren på teosofiska frågeställningar, skrivna av flera olika  personer. Frågorna kom från medlemmarna. Forum skickades kostnadsfritt till avdelningar och medlemmar. I juni 1895 var William Q. Judge som president för det Teosofiska Samfundet ansvarig för innehållet i Forum och meddelade då en förändring i dess policy. En ämnesinriktad indelning av svaren skulle tillhandahållas, där man gick igenom de huvudsakliga ämnena, med svar återgivna av William Q. Judge, Claude Falls Wright och andra personer. Judge delgav också att där skulle bli ett "mera definitivt och rigoröst tillämpande av teosofiska teorier i förhållande till frågorna än det tidigare förmedlade mekaniska och snäva synsättet." Slutligen begärde han av frågeställarna – som baserade sina förfrågningar på sina idéer om någon lära – att frågorna skulle innehålla "citat av författaren, artikel, volym, och sida." Endast William Q. Judges svar (de som kan klargöras och bli identifierade) kommer att tas med i denna bok och arrangeras i den ordningsföljd som de trycktes i Forum, från och med maj, 1889, till februari 1896 med så lite korrigeringar som möjligt.


wpeAF.jpg (3179 bytes)

FORUMSVAREN 1-154: (46 översatta)

Om Ljus på Vägens författarskap – nr 1                            
Anden är ännu inte helt inkarnerad – nr 2 
Karmalagens verkningar vid naturkatastrofer – nr 3 
Vem är svartmagiker? – nr 4
Olika grader inom TS – nr 5 
Den cykliska Lagen – nr 6  
Kan man i drömmen få svar från det Högre Självet? – nr 7
Om att bli en Chela – nr 8
Ormen har många betydelser  – nr 13
Vad är den högsta utvecklingen? – nr 27
Hypnos borde förbjudas – nr 30
Bör vi fira Jul och Påsk? – nr 36
Hur länge stannar vi i Devachan? – nr 43
De undermänskliga elementalerna  – nr 47

Skiftar vi kön varje gång vi inkarnerar? – nr 48
Föreställningsförmågan – nr 49

Olika samfund genom tiderna – nr 50
När går Jaget in i kroppen? – nr 51
Känner jordiska vänner igen varandra i Kama-loka? – nr 56
Vad är orsaken till spädbarnsdöd? – nr 59

Swedenborgs visioner i Devachan  – nr 60
Om otur och olyckor – nr 62
Varför åldras vi fysiskt? – nr 63
Om Gud – nr 64
Varför är vi längre i Devachan än på jorden – nr 65
Hur kan man astralt förflytta föremål? – nr 68
Återvänder vi till jorden och träffar gamla vänner? – nr 69

Om HPBs tidigare inkarnation – nr 75
Om Mästarna –  nr 85
Olika slags tillstånd i Kama-Loka – nr 90

Om andliga utbildningskurser i Teosofisk Resume – nr 93
Kommunicerar intelligenta varelser med oss? – nr 97
Samvetets källa – nr 100
Varje tanke alstrar en bild i Astralljuset – nr 104
Kremering – nr 116
Det devachanska tillståndet (Swedenborg) – nr 117
Helvetet, ett stadium i Kama-loka – nr 121
Samvetes Röst – nr 122

Hinder vid meditation – ForumSvar nr 132
Skillnaden mellan en Mästare, Adept, Invigd – nr 135

Alkoholens verkningar är nedbrytande – nr 139
Kan teosofin definieras – nr 144
Kan vi se våra tidigare liv? – nr 150
Om vegetarianism och andlig utveckling – nr 151

Om lägre manas och kama manas betydelse – nr 152

Kan en hypnotisör göra ett föremål osynligt? – nr 153

 

FORUMS DISKUSSIONSÄMNE 1-39:
Forum´s teosofiska diskussionsämnen nr 1-39
 alla texterna i samma dokument

Den fyrfaldiga lägre människan – nr 1
Återfödelse och preexistens –  nr 2
Teosofin tillämpad i Livet –  nr 3
Karma eller kompensation –  nr 4
Samfundets Tre Syften – 5
Den Andliga Människan –  nr 6
Ockultism – nr 7
Spiritualism och teosofi –  nr 8

Yoga – nr 9
Döden – nr 10
Astralljuset –  nr 11
Mästare och Chelor –  nr 12

Devachan –  nr 13
Bhagavad Gita – 14
Hypnotism – nr 15
Koncentration –  nr 16

Hjärtats Lära –  nr 17
Den Hemliga Lärans Grundsatser – nr 18
Astralljuset –  nr 19

Begär och passioner – Kama  –  nr 20
Cykler –  nr 21
Naturens finare krafter – nr 22
Jaget – nr 23
Symbolism – nr 24
Evolutionen – nr 25
Den Teosofiska Rörelsen –  nr 26
Villkorlig Odödlighet – nr 27
Antaskarana –  nr 28

Astrala väsen –  nr 29
Tanken – nr 30
Studiet av Den Hemliga Läran –  nr 31

Minnet – nr 32
Buddhismen –  nr 33
Mediumskap –  nr 34
Samfundets Tredje Syfte – nr 35
Den fysiska kroppen – nr  36
Plikten – nr 37
Zoroastrianismen – nr 38
Intuitionen – nr 39

 

Översatt från William Q Judges ”Forum Answers 1889-1896”, sid 1-141. Utgiven av The Theosophy Company 1982, Los Angeles.

 |
   till ULTs hemsida   |  till William Q Judge Online   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23