yantra1.gif (2187 bytes)

Pratyeka Buddha

[UR TEOSOFISK ORDBOK ONLINE]HELENA BLAVATSKY

© 2006 Online Teosofiska Kompaniet Malmö 

Dorje1.gif (4461 bytes)Helena Blavatsky

HELENA BLAVATSKY 1831-1891

wpeAF.jpg (3179 bytes)wpeAF.jpg (3179 bytes)wpeAF.jpg (3179 bytes)


Pratyeka Buddha
(sk). Detsamma som ”Pasi-Buddha”. Pratyeka Buddha är en grad som exklusivt hör hemma i Yogãcharya-skolan, ändå är det bara en grad av högre intellektuell utveckling utan någon sann andlighet. Det är Yoga-lagarnas döda bokstav, där intellektet och fattningsförmågan spelar den viktigaste rollen, vilka lagts till det strikta utförandet av den inre utvecklingens regler. Detta är en av de tre vägarna till Nirvana, och den lägsta i vilken en Yogi – ”utan lärare och utan att rädda andra” – genom ren kraft, vilja och tekniskt kunnande uppnår ett slags nominellt individuellt Buddhaskap; och gör inget gott för andra människor, utan arbetar själviskt för sin egen frälsning och bara för sig själv. Pratyekorna respekteras offentligt men föraktas inombords av de som är entusiastiska och andligt värderande. En Pratyeka jämförs generellt med en ”Khadga” eller de ensamma rhinoceros [noshörningarna] och kallas Ekashringa Rishi, en självisk ensam Rishi (eller helgon). ”När han far över samsara (’oceanen av födslar och död’ eller inkarnationsserien), och förtränger sina fel, och trots detta inte når absolut fullkomlighet, så jämförs Pratyeka Buddha med en simmande häst som korsar en sjö utan att röra vid botten” (Sanscrit-Chinese Dict.)  Han rankas långt under en sann ’medlidandets Buddha’. Han strävar endast för att uppnå Nirvana.”

_____________________________

Appendix

Triyana (sk.). ”De tre farkosterna” som färdas över samsara – oceanen av födslar, död och återfödslar – är de som kallas, Sravaka, Pratyeka Buddha och Bodhisattva, eller Yogaskapets tre grader. Termen Triyana används även för att beteckna de tre mysticismskolorna – Mahayana, Madyimayana och Hinayana skolorna; där den första är ”den Större”, den andra ”den Mellersta” och den sista ”den Mindre” farkosten. Vart och ett av systemen mellan den Större och Mindre farkosten anses ”oanvändbara”. Därför anses Pratyeka Buddha korrespondera med Madhyinmayana. För som det förklaras, ”detta ( Pratyeka Buddha tillstånd), hänvisar till den som bara lever för sig själv och väldigt lite för andra, och upptar mitten av farkosten och fyller den helt och hållet och lämnar inget utrymme åt andra”. Så beter sig den själviska kandidaten som aspirerar till Nirvana.
 

 

HELENA BLAVATSKY
The Theosophical Glossary, 1892

Översatt från H P Blavatskys The Theosophical Glossary. Utgiven av The Theosophy Company, Los Angeles 1973.
 

   _________________________________________________________

länk till Teosofisk Ordbok Online av Helena Blavatsky
   _________________________________________________________


| 
till Helena Blavatsky  Online
| till ULTs hemsida | till toppen av sidan |

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23