yantra1.gif (2187 bytes)

Raja Yoga eller Ockultism
 SJU ARTIKLAR SOM BEHANDLAR OCKULTISM

HELENA BLAVATSKY


© 2004 Online Teosofiska Kompaniet Malmö 

Dorje1.gif (4461 bytes)Helena Blavatsky

HELENA BLAVATSKY 1831-1891

wpeAF.jpg (3179 bytes)wpeAF.jpg (3179 bytes)wpeAF.jpg (3179 bytes)

EN STUDIE I OCKULTISM

Helena Blavatsky skriver bland annat dessa rader angående utvecklingen av människans andliga förmågor i sin artikel Andlig utveckling, vilka passar alldeles utmärkt som inledande ord för denna studie i Ockultism. HPB säger:

Målet för aspiranten som strävar efter andlig visdom är att vinna tillträde till ett högre tillvaroplan, att bli en ny människa, mera fullkomlig på alla sätt än han nu är, och om han lyckas skall hans förmågor och krafter få ett motsvarande tillskott i räckvidd och styrka, alldeles som vi i den synliga världen finner att varje stadium på utvecklingsskalan präglas av ett ökat mått av förmåga. Det är på så sätt Adepten kommer att besitta de underbara krafter som så ofta beskrivits, men vi bör då först och främst komma ihåg att dessa krafter helt naturligt medföljer tillvaron på ett högre utvecklingsplan, alldeles som de vanliga mänskliga förmågorna helt naturligt medföljer tillvaron på det mänskliga utvecklingsstadiet.

Många tycks tro att adeptskapet inte bara är ett resultat av en radikal och genomgripande utveckling, utan snarare ett resultat av vissa påbyggnadsförsök. De verkar tro att en Adept är en människa som – genom att gå igenom en tydligt utstakad träningskurs som består av ett minutiöst iakttagande av vissa godtyckliga regler – förvärvat den ena kraften efter den andra. och då han förvärvat ett visst antal av dem, genast är berättigad att göra anspråk på att kallas Adept. Genom att stödja sig på denna missriktade idé, inbillar de sig att det första man bör göra är att förvärva ”krafter” – varav de mest attraktiva och fascinerande tycks vara klärvoajans och förmågan att lämna den fysiska kroppen och förflytta sig till avlägsna ställen.

Till dem som önskar förvärva sådana krafter för sin egen privata fördel, har vi ingenting att säga, de faller under samma kategori som alla de vilka handlar av rent själviska motiv. Men det finns andra som förväxlar verkan med orsaken och som i all uppriktighet tror att förvärvandet av abnorma krafter är den enda vägen till andlig utveckling. Dessa betraktar vårt Samfund helt enkelt som den kortaste vägen att vinna kunskap i dessa ting, som en slags ockult akademi, en institution för utbildandet av blivande undergörare. Trots upprepade protester och varningar finns det några som inte kan släppa denna tanke, och de ger högljutt uttryck för sitt missnöje när de finner att vad som tidigare påtalats för dem är fullkomligt sant. Det vill säga, att Samfundet inte stiftades för att visa några nya och bekväma vägar till uppnåendet av ”krafter”, utan att dess enda mission är att på nytt tända sanningens fackla som så länge varit utslocknad för alla utom några få, samt hålla denna sanning levande genom att bilda en broderlig union inom människosläktet, den enda jordmånen vari det goda utsädet kan gro. Det Teosofiska Samfundet hyser en ivrig önskan att främja den andliga tillväxten hos varje individ som kommer inom dess inflytande, men dess metoder är desamma som de forntida Rishiernas, dess huvudsakliga läror desamma som hos den äldsta Esotericismen; och det delar inte ut någon patentmedicin som är sammansatt av medel som ingen uppriktig läkare skulle våga använda.

I detta sammanhang skulle vi vilja varna alla våra medlemmar och andra som söker andlig kunskap att se upp för personer som erbjuder sig att lära dem bekväma metoder att förvärva psykiska förmågor. Sådana gåvor (laukika) är i sanning lätta att skaffa sig genom konstlade medel, men de utplånas så snart nervstimulansen uttöms. Det verkliga Siarskapet och Adeptskapet som åtföljs av sann psykisk utveckling (lokothra) kan aldrig gå förlorat när man en gång uppnått det. [Andlig utveckling HPB Online]

Vi inom ULT rekommenderar att dessa sju artiklar studeras ingående av alla seriösa elever inom den Ockulta Vetenskapen. De kommer att ge eleven en tydlig bild av vad det innebär att bli en ockultist, och hur man bäst lär sig att förstå vad det innebär att vara teosof, och hur man vandrar på den ”smala teosofiska vägen”. I sin Teosofisk Ordbok förmedlar HPB följande under Ockultist och Ockulta Vetenskaper:

Ockultist. En som studerar de olika grenarna inom ockult vetenskap. Termen används av de franska kabbalisterna (se Eliphas Lévis verk). Ockultism omfattar hela vidden av psykologiska, fysiologiska, kosmiska, fysiska och andliga fenomen. Från ordet occultus, dold eller hemlig. Det betecknar därför studiet av Kabbalan, astrologi, alkemi och alla arcana vetenskaper.

Ockulta
Vetenskaper. Vetenskapen om naturens hemligheter – de fysiska, psykiska, mentala och andliga; kallad Hermetisk och Esoterisk Vetenskap. I västerlandet kan kabbalan omnämnas; i österlandet mysticism, magi och yoga-filosofi, där den senare ofta hänvisas till av chelor i Indien såsom den sjunde ”darshanan” (filosofiskolan). Det finns enbart sex darshanas i Indien kända för den oinvigda allmänheten. Dessa vetenskaper är och har under tidsåldrar varit dolda för den stora massan på goda grunder, eftersom de aldrig till fullo skulle uppskattas av de själviska bildade klasserna; ej heller bli förstådda av de obildade; då däremot de förra kunde missbruka dem till sin egen fördel, och på så vis omvända den gudomliga vetenskapen till svart magi. Det sägs ofta såsom en anklagelse emot den esoteriska filosofin och kabbalan att deras litteratur är fylld av ”en obildad och meningslös jargong” obegriplig för ett vanligt förnuft. Men gör inte de exakta vetenskaperna – medicin, fysiologi, kemi och resten – detsamma? Beslöjar inte vetenskapsmän på samma sätt sina fakta och upptäckter med en nymyntad och väldigt barbarisk greko-latinsk terminologi? Såsom riktigt påpekat av vår framlidne broder, Kenneth Mackenzie – ”Att jonglera med ord på det viset, när fakta är så enkla, är en konstart bland de moderna vetenskapsmännen, och det är en påfallande kontrast jämfört med dem som levde på sextonhundratalet, som kallade spadar för spadar och inte för ’jordbruksredskap’”. Dessutom, medan deras fakta skulle vara lika enkla och begripliga med vanligt språk, är den Ockulta Vetenskapens fakta av en sådan svårfattlig beskaffenhet, att det i de flesta fall inte finns något ord på europeiskt språk som kan uttrycka dem; lägger man därtill att vår ”jargong” är av en dubbel nödvändighet – (a) med avsikt att klart beskriva dessa fakta till den som är bevandrad i den ockulta terminologin; (b) att dölja dem för den oinvigde. [till Teosofisk Ordbok av HPB]


UNITED LODGE OF THEOSOPHISTS, Malmölogen
den 21 april  2004

 

  1. Chelor och Lekmannachelor
2.
Praktisk Ockultism
3. Ockultism i motsats till de Ockulta Konsterna
4.
Om ockulta fenomen
5. Psykisk och Noetisk verksamhet
6. Dialoger mellan de två utgivarna (Om Astralkroppar och dubbelgångare)
7. Ockulta Vibrationer
 
HELENA BLAVATSKY
 

 

 


__________________________________________________________________


 
| 
till Helena Blavatsky  Online
| till ULTs hemsida |  | till toppen av sidan |

 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23