Helena Blavatsky Online
175 texter på svenska

  
(1831-1891)
 

HPB föddes i Ryssland. Hon spenderade sina unga år resande, och anlände i New York 1873. Tillsammans med överste Henry Steele Olcott, William Q. Judge och andra bildade hon Teosofiska Samfundet 1875. Hon publicerade sin första bok Isis Unveiled 1877. Följande år åkte HPB och Olcott till Indien för att där etablera TS, och de lämnade Judge kvar så att han kunde fortsätta arbetet i Förenta Staterna. HPB var redaktör för tidskriften The Theosophist när hon var i Indien. Hon flyttade till England 1887 och grundade the Blavatsky Lodge i London. Hon  startade också en tidskrift, Lucifer (från latinskan "Luciferus" som betyder Ljusbringaren, Morgonstjärnan). HPBs mästerverk, Den Hemliga Läran blev publicerad 1888.

HPB led av en kronisk njursjukdom under flera år. Hon ådrog sig en influensa och dog den 8 maj 1891.

HPB hänvisade till ett uråldrigt Broderskap av Adepter. Detta existerar som en evig källa för bevarandet och upptecknandet av alla historiska händelser och fakta angående religionernas och filosofiernas utveckling i världen. Den Teosofiska Rörelsen förklaras vara inspirerad av Dem och HPB påstod sig bara vara deras "budbärare" och deras lärjunge.

Helena Blavatsky   Helena Blavatsky


            HP Blavatsky in 1884 Helena Blavatsky i New York 1877  Helena Blavatsky 1878  Helena Blavatsky i New York 1876 Helena Blavatsky som ung kvinna

 
            Helena Blavatsky ONLINE texter


The writings of Helena Blavatsky Online – Index in english

Bamian Buddha Statues and Theosophy by a Student – A Travelogue, Part I   (with pictures)              

Helena Blavatskys Samlade Skrifter – Index
(en svensk förteckning)

Helena Petrovna Blavatsky
En kortfattad levnadsbeskrivning ur Blavatskys Collected Writings av
Boris de Zirkoff    


Symbol of
H. P. B. Press, London,
&  Aryan Press, New York.


Helena Blavatsky 1831-1891

175 TEXTER I BOKSTAVSORDNING:


BÖCKER:


DEN AVSLÖJADE ISIS:

Den Avslöjade Isis – Utgivarnas Förord                                                          (1)
Den Avslöjade Isis – Författarens Förord                                                        (2)
Den Avslöjade Isis – Innehållsförteckning & Huvudindex                             (3)
Den Avslöjade Isis – Före Avslöjandet                              ( Första Avsnittet ) (4AA) 
Den Avslöjade Isis – Före Avslöjandet                              ( Andra Avsnittet)  (4BB)
Den Avslöjade Isis – Isis Slöja, kapitel 1                           ( Första Avsnittet)  (5AA)
Den Avslöjade Isis – Isis Slöja, kapitel 1                           ( Andra Avsnittet)  (5 BB)
Den Avslöjade Isis – Isis Slöja, kapitel 2                           ( Första Avsnittet)  (6AA)
Den Avslöjade Isis – Isis Slöja, kapitel 2                           ( Andra Avsnittet)  (6BB)
Den Avslöjade Isis – Isis Slöja, kapitel 3                           ( Första Avsnittet)  (7A)
Den Avslöjade Isis – Isis Slöja, kapitel 3                           ( Andra Avsnittet)   (7B)
Den Avslöjade Isis – Isis Slöja, kapitel 4                           ( Första Avsnittet)  (8A)
Den Avslöjade Isis – Isis Slöja, kapitel 4                           ( Andra Avsnittet)  (8B)
Den Avslöjade Isis – Isis Slöja, kapitel 5                           ( Första Avsnittet)  (9A)
Den Avslöjade Isis – Isis Slöja, kapitel 5                            ( Andra Avsnittet)  (9B)
Den Avslöjade Isis – Isis Slöja, kapitel 6,  sid  163-182     ( Första Avsnittet)  (10A)
Den Avslöjade Isis – Isis Slöja, kapitel 6,  sid  182-204     ( Andra Avsnittet)  (10B)
Den Avslöjade Isis – Isis Slöja, kapitel 7   sid  205-228     (Första Avsnittet)  (11A)
Den Avslöjade Isis – Isis Slöja, kapitel 7   sid  228-252     (Andra Avsnittet)   (11B)
Den Avslöjade Isis – Isis Slöja, kapitel 8   sid 253-269      (Första Avsnittet)  (12A) 
TYSTNADENS RÖST:
Tystnadens Röst – Första Fragmentet (från Tystnadens Röst)
De Två Vägarna – Andra Fragmentet  (från Tystnadens Röst)
De Sju Portarna – Tredje Fragmentet 
(från Tystnadens Röst)

FEM BUDSKAP TILL DE AMERIKANSKA TEOSOFERNA:

Fem Budskap till de amerikanska teosoferna (till teosofiska kongresser åren 1888-1891)

NYCKELN TILL TEOSOFIN:
Teosofi och Teosofiska Samfundet) (Nyckeln till Teosofin, kapitel 1)
Exoterisk och esoterisk teosofi.
 (Nyckeln till Teosofin, kapitel 2)
Teosofiska Samfundets verksamhetssätt.
(Nyckeln till Teosofin, kapitel 3)
Teosofiska Samfundets förhållande till Teosofin.
(Nyckeln till Teosofin, kapitel 4)
Teosofins Grundläggande läror
(Nyckeln till Teosofin, kapitel 5)
Teosofiska läror angående Naturen och Människan
(Nyckeln till Teosofin, kapitel 6)
Om de olika tillstånden efter döden
(Nyckeln till Teosofin, kapitel 7)
Om Reinkarnation och Återfödelse (Nyckeln till Teosofin, kapitel 8)
Om Kama Loka och Devachan
(Nyckeln till Teosofin, kapitel 9)
Om den tänkande principens natur (Nyckeln till Teosofin, kapitel 10)
Om Reinkarnationens Mysterier (Nyckeln till Teosofin, kapitel 11)
Vad är praktisk teosofi? (Nyckeln till Teosofin, kapitel 12)
Om missuppfattningar angående det Teosofiska Samfundet
(Nyckeln till Teosofin, kapitel 13)
De teosofiska Mahatmorna
(Nyckeln till Teosofin, kapitel 14)
Slutordet (Nyckeln till Teosofin, Avslutningen)

ARTIKLAR:
Abort och Teosofi
Amita Buddha, Kwan-Shai-Yin och Kwan-Yin – vad ”Dzyans Bok” och Tsong-kha-pa´s lamakloster säger  (ingår i serien ”Mysteriet Buddha”)
Andlig utveckling (teosofisk artikel)
Apollonius Tyaneus och Simom Magus (teosofisk artikel)
Aryan-Arahat Esoteriska Läror (ingår i serien ”Tibetanska läror”)

Bamian Buddha Statues and Theosophy (text from The Secret Doctrine plus pictures taken 1977)
Buddhas ”reinkarnationer”  (ingår i serien ”Mysteriet Buddha”)

Chelor och Lekmannachelor (teosofisk artikel)

De Fyra Gyllene Länkarna (utdrag ur Nyckeln till teosofin)
De Sju Principerna
(ingår i serien ”Mysteriet Buddha”)
De tre Begären (teosofisk artikel)
De Tre Grundsatserna (från Den Hemliga Läran)

Den femuddiga stjärnan
(teosofisk artikel)      
Den Hemliga Läran – Företal 

Den Hemliga Läran – Förord till 1888 års originalutgåva av HPB
Den Hemliga Läran – Inledning (avsnitt 1)
Den Hemliga Läran – Innehållsförteckning del I,  Världsdaningen
Den kristna korssymbolens ursprung (utdrag från Isis Unveiled)
Den Ockulta Psykologins Grundsatser (från Isis Unveiled)
Den Uråldriga Källan (från Den Hemliga Läran)
Det heliga trädet från Kum Bum (teosofisk artikel)
Dialoger mellan de två utgivarna (Om Astralkroppar och dubbelgångare)  (teosofisk artikel)
Drömland och sömngångare
(teosofisk artikel)
Drömmar (från Transactions of the Blavatsky Lodge)
Dzyans Sånger – Kosmisk Evolution (från Den Hemliga Läran)
Dzyans Sånger – Människans Skapelse (från Den Hemliga Läran)

En planets historia (teosofisk artikel)
En opublicerad predikan av Buddha  (ingår i serien ”Mysteriet Buddha”)
Esoteriska Axiom och Andliga Spekulationer (teosofisk artikel)
Esoterisk Kristendom – svar till Abbé Roca
Evangeliernas Esoteriska Karaktär – del 3  (teosofisk artikel)
Evangeliernas Esoteriska Karaktär – del 2  (teosofisk artikel)
Evangeliernas Esoteriska Karaktär – del 1  (teosofisk artikel)
Existerar Rishierna? (teosofisk artikel)
Ett Hemlighetsfullt Land (teosofisk artikel)

Finlands nationalepos – Supplement: Skapelsemyten i Kalevala & Finländarnas forntida ursprung (teosofisk artikel) 

Geni (teosofisk artikel) 
Greven av Saint Germain (teosofisk artikel) 

Har djuren själar? – del 3   (teosofisk artikel)
Har djuren själar? – del 2   (teosofisk artikel)
Har djuren själar? – del 1   (teosofisk artikel)
Hemliga Lärans Grundtankar, Den (utdrag från Den Hemliga Läran)
HPBs Meditationsdiagram från I.G. Undervisningen

Hypnotism och Mesmerism (utdrag från Isis Unveiled)

I Nirvanas flöde – Kwan Yin & Vachishwara (utdrag från Tystnadens Röst och HPB Articles)
Infödda Astrologer (teosofisk artikel)
Inkas hemliga skatt (utdrag från Isis Unveiled)

Jesus och hans lära (utdrag från bl a. Isis Unveiled)
Julen förr och nu (teosofisk artikel)

Kala Chakra lärorna från Tibet (hela serien ”Mysteriet Buddha” – 11 artiklar)
Karma och Reinkarnation
Kunskap kommer först i drömmar

Lamor och druser  (ingår i serien ”Tibetanska läror”)
Lam Rim´s och Dzyan`s Hemliga Böcker
(ingår i serien ”Mysteriet Buddha”)
Lipikorna (utdrag ur Transactions)
Livets Vetenskap (teosofisk artikel)
Livsatomernas kretslopp – Transmigration (teosofisk artikel) 
Ljuset från det Okändas Fyrtorn av Helena Blavatsky, del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, (teosofisk artikel)
Läran om Avatarorna (ingår i serien ”Mysteriet Buddha”)

Mahatmor och Chelor (teosofisk artikel)
Mysteriet Buddha (ingår i serien ”Mysteriet Buddha”)

Nirvana-Moksha (ingår i serien ”Mysteriet Buddha”)

Ockulta Vibrationer (teosofisk artikel)
Ockultism i motsats till de Ockulta Konsterna  (teosofisk artikel)
Ockultistens öde  (teosofisk artikel)
Offentlighetens Välsignelser  (teosofisk artikel)  
Omklassificering av principerna  (teosofisk artikel)
Om ockulta fenomen (teosofisk artikel)

Pistis Sophia – Kommentarer av Helena Blavatsky (komplett teosofisk text - 36 sidor)
Platon säger...av HPB  (teosofiskt sammandrag)
Praktisk Ockultism + Insändarbrev & Svar (teosofisk artikel)
Psykisk och Noetisk verksamhet – del I (teosofisk artikel) 
Psykisk och Noetisk verksamhet – del II (teosofisk artikel)
Psykometri (från Isis Unveiled)

Raja Yoga eller Ockultism (sju artiklar)
Reinkarnationer i Tibet (ingår i serien ”Tibetanska Läror”)
Rötterna till Ritualismen inom Kyrkan och Frimureriet (teosofiska artikel)

Senzar – prästerskapets språk (utdrag från Tystnadens Röst)
Skenbara avvikelser (teosofisk artikel)
Stjärnor och Siffror (Några ord om Astrologin) (utdrag från en teosofisk artikel)

Tibetansk-kinesisk-indisk Ordbok i Esoterism (från Teosofisk Ordbok)
Tibetanska Läror (ingår i serien ”Tibetanska Läror”)
Teorier om Reinkarnation och Andar (del I) (teosofisk artikel)
Teorier om Reinkarnation och Andar (del II) (teosofisk artikel)
Teosofins syn på Jesus (utdrag från Isis Unveiled)
Tidsvågen (teosofisk artikel)
Tsong-kha-pa. – Lohans i Kina  (ingår i serien ”Mysteriet Buddha”)

Teosofisk Ordbok –A– (från The Theosophical Glossary)
Teosofisk Ordbok –B–
(från The Theosophical Glossary)
Teosofisk Ordbok –C–
(från The Theosophical Glossary)
Teosofisk Ordbok –D–
(från The Theosophical Glossary)
Teosofisk Ordbok –E– (från The Theosophical Glossary)
Teosofisk Ordbok –F– (från The Theosophical Glossary)
Teosofisk Ordbok –G–(från The Theosophical Glossary)
Teosofisk Ordbok –H–(från The Theosophical Glossary)
Teosofisk Ordbok –I–  (från The Theosophical Glossary)
Teosofisk Ordbok –J–  (från The Theosophical Glossary)
Teosofisk Ordbok –K– (från The Theosophical Glossary)
Teosofisk Ordbok –L–  (från The Theosophical Glossary)
Teosofisk Ordbok –M– (från The Theosophical Glossary)
Teosofisk Ordbok –N–  (från The Theosophical Glossary)
Teosofisk Ordbok –O–
(från The Theosophical Glossary)
Teosofisk Ordbok –P–   (från The Theosophical Glossary)
Teosofisk Ordbok –Q–  (från The Theosophical Glossary)
Teosofisk Ordbok –R– (från The Theosophical Glossary)
Teosofisk Ordbok –S–  (från The Theosophical Glossary)
Teosofisk Ordbok –T– (från The Theosophical Glossary)
Teosofisk Ordbok –U– (från The Theosophical Glossary)
Teosofisk Ordbok –V,W,X– (från The Theosophical Glossary)
Teosofisk Ordbok –Y,Z.Å,Ä,Ö– (från The Theosophical Glossary)

Vad är teosofer? (teosofisk artikel)
Vad är teosofi? (teosofisk artikel)
Var Paulus en Invigd? (utdrag från Isis Unveiled)
Varför lider djur? (teosofisk artikel)
Vetenskapens Förnekare (teosofisk artikel)
Vedaböckernas uråldrighet (teosofisk artikel)
Vilken betydelse har valet av ett namn? Om varför tidskriften heter Lucifer (teosofisk artikel)
Visdomens dualistiska aspekt (teosofisk artikel)
Våra Tre Syften (teosofisk artikel)
Vår Stjärna, Stråle, Fader eller Dhyani-Buddha (från Den Hemliga Läran)
Västerländska spiritualismens strömning  (teosofisk artikel)

Yoga Filosofin (teosofisk artikel)
Ytterligare några få missuppfattningar korrigerade
(ingår i serien ”Mysteriet Buddha”)

Är Chelor ”Medier”? (teosofisk artikel)
Är det vår plikt att fördöma?
Är drömmar enbart meningslösa syner? (teosofisk artikel)
Är teosofin en religion? (teosofisk artikel)
Är viljan att leva självisk? (teosofisk artikel)

”Ögats Lära” &” Hjärtats Lära” eller ”Hjärtats Sigill"  (ingår i serien ”Mysteriet Buddha”)  till toppen  till William Q Judge Online  |   till ULTs hemsida  


wpeAF.jpg (3179 bytes)


Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23