yantra1.gif (2187 bytes)

Helena Petrovna Blavatsky
Kortfattad levnadsbeskrivning ur H. P. Blavatsky Collected Writings


© 1999 Online Teosofiska Kompaniet Malmö 

Dorje1.gif (4461 bytes)

Helena Blavatsky 1831-1891

Helena Petrovna Blavatsky
1831 - 1891

Den största Ockultisten i den Västerländska civilisationens historia. Direkt ombud för ett Brödraskap av Adepter i Himalaya.

Född den 12 augusti (13 juli enligt äldre rysk almanacka) 1831 i Ekaterinoslav, Ukraina, Ryssland. Dotter till överste Peter Alexeyevich von Hahn och Helena Andreyevna, född de Fadeyev, berömd romanförfattarinna som dog ung. Hennes morföräldrar var regeringsrådet Andrey Mihailovich de Fadeyev och prinsessan Helena Pavlovna Delgorukov, vilka övervakade hennes uppfostran i Saratov och Tiflis, Kaukasus.

Reste i unga år med sin fader i Västeuropa. Från barndomen utrustad med anmärkningsvärd psykisk känslighet. Gift 1849 med den mycket äldre Nikifor Vassilyevich Blavatsky, statlig ämbetsman. Lämnade honom och reste i Turkiet, Grekland, Egypten, Frankrike 1849-1850. Mötte sin Mästare i London 1851. Begav sig senare samma år till Kanada; for därpå till New Orleans, Mexico, Sydamerika, Västindien; därifrån via Godahoppsudden och Ceylon till Indien 1852. Gjorde ett försök att komma in i Tibet men misslyckades.

Återvände till England via Java 1853. Återkom till Amerika sommaren 1854, korsade Klippiga Bergen med emigrantkaravan. Har troligen åter besökt Sydamerika. Begav sig till Indien sent 1855 via Japan och Malackasundet. Reste genom Indien, Kashmir, Ladakh, delar av Tibet, Burma 1856-57. Återvände till Europa via Java 1858, stannade i Frankrike och Tyskland. Reste sedan till Ryssland och kom till Pskov julnatten 1958. Begav sig till Kaukasus tidigt 1860, där hon reste bland de infödda stammarna och stannade där till 1864 eller 1865.

Genomgick allvarliga fysiska och psykiska kriser och uppnådde fullständig kontroll över sina ockulta krafter. Lämnade åter Ryssland och gjorde täta besök på Balkanhalvön, i Egypten, Syrien, Italien 1866-67. Återvände till Italien 1867, varpå följde ett kort besök i södra Ryssland. Var närvarande vid slaget vid Mentana den 3 november 1867 och sårades. Reste till Indien och Tibet med sin Mästare i slutet av 1868. Återvände till Grekland 1870. Seglade till Egypten men led skeppsbrott nära ön Spetsai den 4 juli 1871. Slog sig ner i Kairo 1871-72, där hon försökte bilda en förening, Société Spirite, vilket dock misslyckades. Reste i Syrien, Palestina, Libanon 1872 och gjorde ett kort besök i Odessa. Efter korta resor i Östeuropa begav hon sig till Paris våren 1873.

På sin Mästares befallning avreste hon till New York och anlände dit den 7 juli. Mötte överste Henry Steel Olcott vid 'Eddy Homestead' i Chittenden, Vermont, den 14 oktober 1874. Började sin litterära bana i slutet av 1874 med att försvara äkta spiritualistiska manifestationer.

Grundade Teosofiska Samfundet den 8 september 1875 tillsammans med överste Olcott, William Q Judge och andra (invigningstalet hölls av överste Olcott den 17 november 1875). Gav ut sitt första stora verk, Isis Unveiled, på hösten 1877. Blev amerikansk medborgare den 8 juli 1878. Begav sig till Indien tillsammans med överste Olcott den 17 december 1878 och slog sig ner i Bombay. Gav ut sin första tidskrift, The Theosophist, i oktober 1879, som resulterade i en snabb tillväxt av den teosofiska verksamheten i Indien under åren 1879-1883. Överflyttade huvudkvarteret till Adyar, Madras i december 1882.

Begav sig till Europa den 20 februar 1884 i sällskap med Olcott, Mohini, med flera. Efter ett besök i Nissa slog hon sig ner i Paris en tid för att arbeta på Den Hemliga Läran. Kort besök i London. Flyttade till Elberfeld i Tyskland hösten 1884, vid vilken tid Coulomb-intrigen utspelade sig i Adyar. Reste till London i oktober 1884 och seglade kort därefter till Indien och ankom Adyar den 21 december 1884.

Allvarligt sjuk i februari 1885 men återställd av sin Mästare. Avseglade till Neapel den 31 mars 1885 och lämnade Indien för gott. Efter ett kort uppehåll i Torre del Greco slog hon sig ner i Würzburg, Tyskland, där hon skrev en stor del av Den Hemliga Läran. Flyttade till Ostende i juli 1886, besökte Elberfeld på vägen dit. Fortsatte med sin litterära uppgift. Överflyttade sin boplats till London i maj 1887, där Blavatskylogen grundades och tidskrift nummer två, Lucifer, startades i december 1887. Gav ut Den Hemliga Läran sent på hösten 1888. Grundade den Esoteriska Skolan samma år och skrev dess Instruktioner. Gav ut Nyckel till Teosofin och Tystnadens Röst 1889. Grundade 1890 Det Teosofiska Samfundets europeiska huvudkvarter i London på Avenue Road 19, där hon dog, mitt uppe i ett hektiskt arbete, den 8 maj 1891. Kremerades i krematoriet i Woking, Surrey.
 

Översatt från Helena Petrovna Blavatsky´s Collected Writings  vol. I-XIV.  Dessa ges ut av The Theosophical Publishing House, Wheaton, Ill, USA – Madras, India – London, England.

__________________________________________


 | 
till Helena Blavatsky  Online
| till William Q Judge Online  | till Robert Crosbie Online | till B P Wadia Online till ULTs hemsida |

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23