yantra1.gif (2187 bytes)

Reinkarnation Online – Huvudindex
Teosofins syn på: Reinkarnation, inkarnation, återfödelse, själavandring, transmigration, metempsykosis,  pånyttfödelse, tidigare liv, regression, tulku, punarjanman, avatarer...


Teosofiska artiklar:

Teorier om Reinkarnation och Andar (del I) av Helena Blavatsky

Teorier om Reinkarnation och Andar (del II) av Helena Blavatsky
Karma och Reinkarnation av Helena Blavatsky
Livsatomernas kretslopp – Transmigration av Helena Blavatsky

Reinkarnation - Episod 1 - Reinkarnationslärans Renässans
Reinkarnation - Episod 2 - Den Teosofiska Rörelsen - Gandhi

Reinkarnation – Fenixmysteriet av Head/Cranston (kap VII hela texten)

Reinkarnation i Bibeln av William Q Judge
Brev Som Hjälpt mig - Du har hjälpt andra i tidigare liv (1) av William Q Judge
Eko från Orienten - Karma och reinkarnation (kap 16) av William Q Judge
De persiska lärjungarnas lära av William Q Judge

Karma i Desatir av William Q Judge

En serie existenser av William Q Judge
Vänner eller ovänner i framtiden? av William Q Judge
Brev som hjälpt mig - Förflutna liv (Brev VII) av William Q Judge
Anden är ännu inte helt inkarnerad – ForumsSvaren av William Q Judge
Skiftar vi kön varje gång vi inkarnerar? – ForumSvaren av William Q Judge  
När går Jaget in i kroppen? – ForumSvaren av Willaim Q Judge 
Återvänder vi till jorden och träffar gamla vänner? – ForumSvaren av William Q Judge

Gamla och kommande tiders vän av Robert Crosbie

Reinkarnerad eller återförkroppsligad – Teosofiska Speglingar nr 161
Vi reinkarnerar gång på gång – Teosofiska Speglingar nr 151
Ett begränsat antal människojag på jorden – Teosofiska Speglingar nr 145
Några ord om reinkarnation – Teosofiska Speglingar nr 139
Reinkarnationens hemlighet – Teosofiska Speglingar nr 132
Reinkarnation – ett Fågel Fenix Mysterium
– Teosofiska Speglingar nr 129

Varför minns vi inte våra inkarnationer? – Teosofiska Speglingar nr 96
Reinkarnationstankar i Bibeln – Teosofiska Speglingar nr 89
Reinkarnation i den kristna läran – Teosofiska Speglingar nr 69
Reinkarnation i Pistis Sophia– Teosofiska Speglingar nr 55
Reinkarnation i den gnostiska läran – Teosofiska Speglingar nr 54
Reinkarnation & nära-döden-upplevelser– Teosofiska Speglingar nr 51
Reinkarnationsläran – Teosofiska Speglingar nr 48
Reinkarnation, karma och cykler– Teosofiska Speglingar nr 46
Periodiska Gudsinkarnationer – Avatarer – Teosofiska Speglingar nr 38
Kan vi välja våra inkarnationer? – Teosofiska Speglingar nr 37
Uppståndelsen sker nu
– Teosofiska Speglingar nr 27
Vad är det som reinkarnerar? – Teosofiska Speglingar nr 12 
En ständig pånyttfödelse – Teosofiska Speglingar nr 7
Solgudens återkomst – Teosofiska Speglingar nr 4


Ytterligare artiklar i ämnet:
Reinkarnationsfrågan.
Fall som tyder på reinkarnation
Professor Ian Stevenson, psykiater vid Virginiauniversitetet i Charlottesville, USA, har undersökt en stor mängd fall av reinkarnationstyp. Det är en betydelsefull pionjärforskning.
Reinkarnationens mysterium. Som Fågel Fenix stiger ur sin aska...
I egyptisk mytologi är Fenix en örnliknande fågel. Vid hög ålder bränner den upp sig själv, men flyger i föryngrad gestalt åter upp ur askan. Således är fågel Fenix odödlighetens sinnebild. På samma sätt stiger människosjälen enligt reinkarnationsläran upp från döden i en föryngrad kroppslig form till ett nytt liv.
Panchen Lama
Den 14 maj 1995 meddelade Hans Helighet Dalai Lama att han erkände Gedhun Choekyi Nyima, en 6-årig pojke från den nordliga slätten Nagchu, som den 11:e reinkarnationen av Panchen Lama. Panchen Lama-ämbetet skapades av den femte Dalai Lama på 1600-talet. Panchen Lama är en inkarnation av Amitaba, en buddhagestalt av stor betydelse inom den tibetanska buddhismen.

_____________________________________
 

 | till Helena Blavatsky  Online | till William Q Judge Online  | till Robert Crosbie Online | till B P Wadia Online till ULTs hemsida |

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23