triangelsymbol
nr 19

Akasha och Astralljuset

TEOSOFIN lär att det finns ett universellt utbrett och i hög grad eteriskt medium benämnt Astralljuset och Akasha. Det är förrådet för alla förflutna, nuvarande och kommande händelser. Däri finns upptecknat verkningarna av andliga orsaker samt alla handlingar och tankar som utgått antingen från anden eller materien. Man kan kalla det för "den registrerande ängelns bok".

Akasha är emellertid en oriktig benämning när det förväxlas med etern eller kabbalisternas astralljus. Akasha är den fenomenella eterns eller det egentliga astralljusets grund, för Akasha är oändlig, opartisk och ofattbar och dess enda alstring är Ljud.

Detta astralljus är materiellt och inte ande. Faktum är att det är den lägre principen i den kosmiska kropp av vilken Akasha är den högsta. Det har förmågan att bevara alla bilder. Detta betyder att varje tanke såväl som ord och handling skapar en bild i astralljuset. En sådan bild kan sägas ha två liv. För det första dess eget som bild. För det andra avtrycket som den lämnar i astralljusets matris. I det övre riket av detta ljus existerar inte något sådant som tid och rum i mänsklig bemärkelse. Alla framtida händelser utgörs av människans tankar och handlingar, och dessa alstrar i förväg bilderna av de händelser som kommer att inträffa....I astralljuset finns också alla de differentierade ljuden. Elementalerna är energicentra i det. Skuggor av bortgångna människor och djur finns också där. I astralljuset kan således vilken siare som helst eller person försatt i trance se allt som någon har gjort eller sagt och även vad som hänt dem som han varit i kontakt med. Följaktligen får de bortgångna – som förmodas rapportera från detta plan – inte förväxlas med vad som meddelas beträffande glömda eller okända ord, fakta och idéer. Ur detta plan av materia kan man ta bilder av alla som någonsin har levt och sedan reflektera dem på en lämplig elektromagnetisk yta, så att de ter sig som om de vore de bortgångnas vålnader med alla deras egenskaper av tyngd, fasthet och omfång.

Utdrag från Teosofisk Resumé
WILLIAM Q JUDGE
 


 |  till Teosofiska Speglingar  |  till ULTs hemsida   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23