triangelsymbol
nr 76

Alkemins tre faser

Av yttersta vikt är att studera de olika faserna av dödens alkemi och att försöka förtydliga dessa med hjälp av de teosofiska nycklar som finns tillgängliga i Helena Blavatskys många verk i ämnet. ... Man talar bland annat om dödens första fas som den mörka fasen eller Nigredo. Enligt C G Jung ikläder sig det permanenta Jaget då det inträder på jordeplanet, en slags klädnad för att kunna leva ett fysiskt och psykiskt jordeliv samt för att vinna erfarenheter. Enligt den Blavatskianska teosofin kommer det första steget efter döden att bli – i motsatt riktning – en avklädningsprocess som leder till ett gradvis åtskiljande mellan det permanenta Jaget och dess dagsländeliknande klädnader. I denna process utspelar sig en kamp mellan motsatta energier i väsendets sfär vilket leder till en alkemisk separation mellan det förtätade och det subtila, de faktiskt värdelösa elementen i personligheten och dess högre aspekter vilka varit inspirerade av det permanenta Jaget. Förbränningen av dessa mer negativa aspekter sker i det tillstånd som man inom teosofin kallar för kama loka.

Dödens andra fas har fått den alkemiska benämningen Albedo eller den ljusa fasen. Enligt alkemin måste de subtilare elementen, då de en gång avskiljts från den grova materiens drägg åter bearbetats för att den huvudsakliga kärnan i dem skall kunna utvinnas. På samma sätt måste de renare aspekterna av vårt före detta psyke då de väl en gång utvunnits från den jordiska personligheten reaktiveras av det högre individuella Jaget. En sådan återaktivering och assimilering tillgodoses på ett naturligt sätt i Albedo (den vita fasen) av döden, inom teosofin det tillstånd som kallas devachan. Det individuella Jaget arbetar sig vidare i en sådan process längs reinkarnationens stig mot Rubedo eller den starkt röda fasen i dödens alkemi. Liv och död kommer i denna fas att alternera i själens uppåtgående rörelser tills den till sist når sitt slutliga mål av återuppståndelse – dess återförening eller sammansmältning, som ett fullständigt medvetet levande väsen, med sin eviga universella källa.

JEAN LOUIS SIEMONS
 


 |  till Teosofiska Speglingar  |  till ULTs hemsida   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23