yantra1.gif (2187 bytes)
nr 234

Hur uppnås andliga förmågor?

Det behöver inte sägas att systemet [med ockult vetenskap] inte är en eller flera isolerade individers inbillning. Att det är den oavbrutna nedteckningen som sträcker sig över tusentals generationers siare, vars respektive erfarenheter gjordes för att testa och verifiera de traditioner som överförts muntlig från en tidig ras till en annan, angående läror meddelade av högre och upphöjda väsen, som vakade över mänsklighetens barndom. Att under långa tidsåldrar, de ”Vise männen” av [vår nuvarande ras] den skara som bevarades och räddades undan från den senaste översvämningen och kontinentförskjutningen, tillbringade sina liv med att lära, inte undervisa. Hur gjorde de detta? Svaret är: genom att på varje område av naturen kontrollera, testa och verifiera de gamla traditionerna hos stora adepters oberoende visioner; adepter är människor som har utvecklat och fullkomnat sina fysiska, mentala, psykiska och andliga förmågor till yttersta möjliga grad. Ingen enstaka adepts vision accepterades förrän den var kontrollerad och bekräftad som visioner – inhämtade för att utgöra oberoende bevis – av andra adepter, och av seklers erfarenheter... Dessa siares skarpa blick har trängt in till själva kärnan av materien och spårat tingens innersta själ, där en vanlig, världslig människa, även om hon var en lärd sådan, skulle enbart ha uppfattat dess yttre skal. Men modern vetenskap tror inte på ”tingens själ”, och kommer följaktligen att förkasta hela systemet av forntida kosmogoni... [Den tror] att universum och allting i detta gradvis har byggts upp av inneboende blinda krafter inom materien...


Teosofiska Speglingar
Utdrag ur Reinkarnation – Fågel Fenix Mysteriet Online av Joseph Head & Sylvia Cranston
Bulletin nr 234, Juni 2010, Malmölogen

 Arkivet (1-233)

 

____________________________________________________________

 |  till Teosofiska Speglingar  |  till ULTs hemsida   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö    
Uppdaterad 2014-03-23