triangelsymbol
nr 232

Astralkroppens olika funktioner


Fråga 534
. Har astralkroppen sin fulla storlek vid födseln?  Det påstås att den är fullständig vid födseln. Är den närvarande vid befruktningen?

Svar. Astralkroppen utvidgar sig i takt med den fysiska. Den utvidgar sig i takt med den fysiska materiens tillväxt. Jagets astralkropp dras till kvinnan och avvaktar där villkoren som möjliggör en befruktning.

Du kan ta ett fotografi, så litet att det knappast är synligt för blotta ögat; men du kan projicera det på en filmduk så att det förstoras upp hundra gånger så stort. Likadant förhåller det sig med astralkroppens storlek vid födseln.

Fråga 535. Är den “permanenta astralkroppen en andlig kropp? Finns det två astralkroppar eller kommer den ene ur den andra och vilken kommer iså fall ur vilken?

Svar. Den “permanenta astralkroppen” bildas under livet utav de element som tillhör den Verkliga Människan, Jaget. Den vanliga astralkroppen formas för varje födelse innan befruktningen ägt rum. Den styrs av den karma som ska förbrukas i det kommande livet. Den ena kommer nödvändigtvis inte från den andra, utan bildas utav Jagets andliga substans [materia] eller kropp.
 
Astralkroppen är endast en allmän term. Termen “astral” används för allt bortom det fysiska. Men det bör förstås på samma sätt som vi på det fysiska planet har jord, vatten, luft och eld, så existerar det liknande indelningar på astralplanet. Astralformen som korresponderar med jord stannar hos den fysiska kroppen och upplöses tillsammans med denna. Den som korresponderar med vatten utgör det tillstånd av astralsubstansen [astralmaterian] ur vilken kama-rupa bildas; den som korresponderar med luft är den manasiska kroppen; och den som korresponderar med elden utgör medvetandets säte, tänkarens kropp. Vår jordiska eld är den lägsta graden av gudomlig substans [materia].

Det är endast de som uppnått en viss utvecklingsnivå eller initiering som i sina inkarnationer återkommer med en “permanent astralkropp”. Alla andra skapar en ny astralkropp för varje inkarnation.

Det är på grund av detta som de inte kan överföra sitt minne; de har helt enkelt inte byggt upp det på detta plan. Den permanenta astralkroppen, innebär att astralkroppen blivit ”genomtränglig”, förändrad och förfinad genom medvetandets eld och har på det sättet gjorts permanent.

Fråga 536. Påverkas astralkroppen av mentalsjukdom?

Svar. Det finns flera slags astralkroppar. Det finns astralkroppen som utgör modellkroppen för den fysiska kroppen och bör i själva verket betraktas som den verkliga kroppen. Det som vi kallar den fysiska kroppen består av jordiska element som dragits in i den fysisk-astrala. En annan astralkropp är kama-rupa som bildas efter döden; precis som den devachanska kroppen. Ingen av dessa är permanenta utan bildas för att användas tillfälligt under livet och under tillstånden som följer efter döden.

Mentalsjukdom innebär en bryning i förbindelse mellan varelsen och kroppen som används, antingen delvis eller fullständigt. Denna brutna förbindelse kan vara orsakad genom en hjärnskada eller en brist som karmiskt uppstått i astralkroppen vid födseln. Alla dessa ting är karmiska frågor som berör individen i fråga. Mentalsjukdom kan ernås genom karmiska verkningar efter födelsen genom brister i den lägre astralkroppen orsakade av gärningar i tidigare liv.

Fråga 537. Skulle en Mästares tillträdande av en kropp, vara av samma karaktär som den obefläckade avlelsen, eftersom han har en permanent astralkropp.

Svar. Nej. Det fanns inom de tidigare raserna förnufts-födda kroppar, men dessa var av en eterisk substans [eller materia] och hade inte karaktären av en avlelse utan ett avskiljande. Ett kön räcker inte till för en fysisk befruktning; det krävs båda könen för detta. Det enda frågeställning som kan uppstå är vilken typ av Jag dras till födseln utifrån de existerande villkoren. Det finns fler Jag utan kroppar än i dem.

Teosofiska Speglingar
Utdrag ur "Frågor & Svar i Teosofins Ocean" av Robert Crosbie
Bulletin nr 232, April 2010, Malmölogen

          Arkivet (1-232)

 |  till Teosofiska Speglingar  |  till ULTs hemsida   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö    
Uppdaterad 2014-03-23