triangelsymbol
nr 144

Att läsa astralt

Hela världen ända ned till dess mest materiella former besjälas och upplyses av en inre värld. Denna inre värld kallas av somliga den "astrala", och det är ett namn så gott som något annat, fastän det bara betyder stjärnlik; men stjärnorna är som Locke framhöll, lysande kroppar som ger ljus av sig själva. Denna egenskap är karakteristisk för det liv, som finns inom materien; för dem som ser det behöver ingen lykta för det. Det engelska ordet star (stjärna) är härlett från det anglosaxiska "stir-an", (att manövrera, att styra, att röra), och otvivelaktigt är det ju det inre livet, som är det yttres härskare, alldeles som en människas hjärna styr hennes läppars rörelser. Även om benämningen "astral" inte är så särdeles bra i sig själv är jag nöjd med att använda det för mitt nuvarande ändamål.

Hela "Ljus på Vägen" är skriven i en astral chiffer och kan därför endast tydas av den som läser astralt. Och dess föreskrifter är huvudsakligen avsedda för odlandet och utvecklandet av det astrala livet. Ända tills det första steget i denna utveckling är taget, är det snabba kunskapsförvärv som kallas intuition med säkerhet omöjligt för människan. Och denna bestämda och särskilda intuition är den enda källan till vetande som sätter en människa i stånd att arbeta snabbt och att inom gränserna för sitt medvetna strävande uppnå sin sanna och höga värdighet. Att vinna kunskap genom experiment är en allt för långsam metod för dem som strävar efter att utföra verkligt arbete; han som får den genom särskild intuition behärskar dess olika former med högsta snabbhet, genom väldig viljeansträngning; liksom en beslutsam arbetare griper sina verktyg obekymrad om deras tyngd eller någon annan svårighet som kan stå i vägen för honom. Han dröjer inte för att noggrant undersöka vart och ett – han använder dem som han anser är lämpligast.

Alla reglerna i "Ljus på Vägen" är skrivna för alla lärjungar, men endast för de lärjungar – som "tar emot kunskap". För ingen annan än lärjungen av denna skola är dessa lagar av något nytta eller intresse.

Utdrag från
Kommentarerna ur LJUS PÅ VÄGEN av M.C.
 


 |  till Teosofiska Speglingar  |  till ULTs hemsida   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23