triangelsymbol
nr 40

  
Bönen – en ockult process

Fråga: Tror ni inte alls på bönens kraft?

HPB: Inte på böner som inlärts med si eller så många ord och upprepas utantill och om du med bön menar det yttre anropandet av en okänd Gud som mottagare, vilket infördes av judarna och populariserades av fariséerna.

Fråga: Finns det då någon annan sorts bön?

HPB: Alldeles avgjort. Vi kallar den VILJEBÖN, och den är snarare en inre befallning än en bön.

Fråga: Vem ber ni då till, när ni gör det?

HPB: Till ”vår Fader i himlen” –  i dess esoteriska betydelse.

Fråga: Är den betydelsen annorlunda än den vanliga teologiska?

HPB: Ja, helt annorlunda. En ockultist eller teosof riktar sin bön till sin Fader i det fördolda (läs, och försök förstå, Matteus 6:6), inte till en utomkosmisk och därför ändlig Gud, utan till den ”Fader” som finns inom människan själv.

Vår ”Fader i himlen” är för oss det gudomliga väsen, som vi upplever inom oss, i vårt hjärta och andliga medvetande, och som inte har någonting gemensamt med den förmänskligade bild vi skapar i vår fysiska hjärna eller i vår fantasi. ”Vet ni inte att ni är Guds tempel och att Guds (det Absolutas) ande bor i er?” (Kor. 3:16) Låt ingen människa förmänskliga denna väsenskärna inom oss. Låt ingen teosof, om han eller hon vill hålla sig till gudomlig, inte mänsklig sanning, säga att denne ”Gud i det fördolda” lyssnar till, eller är avskild från, vare sig den förgängliga människan eller det oändliga väsendet – ty allt detta är ett. En teosof bör inte heller, som jag nyss nämnde, säga att bönen är en begäran. Den är snarare ett mysterium, en ockult process, varvid begränsade och betingade tankar och begär, som inte kan assimileras av den absoluta anden, som är obetingad, omsätts i andlig önskan och vilja. En sådan process kallas ”andlig transmutation”. Intensiteten i vår brinnande längtan omskapar bönen till ”de vises sten”, eller det som förvandlar bly till rent guld. Den enda homogena essensen, vår ”viljebön”, blir till den aktiva eller skapande kraft som framkallar verkningar i enlighet med vår önskan.

HELENA BLAVATSKY
Utdrag från Nyckeln till Teosofin, kapitel 5
 


 |  till Teosofiska Speglingar  |  till ULTs hemsida   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23