triangelsymbol
nr 36

De oundvikliga motsatserna

Det finns ett gammalt talesätt som säger att "varje fråga har två sidor". Sanningen i detta gamla talesätt har växt fram ur den lära som finns i alla våra skrifter, det vill säga, att det manifesterade universum som vi lever i genomsyras av dualitet – vars första manifestation utgörs av Ande och Materia, de två motsatta polerna av en gemensam HELHET. Eftersom Ande och Materia är roten till allt som existerar, så finns det ingenting, ingen varelse, ingen handling eller erfarenhet, inget åtagande eller problem som är utan sina respektive motsatser. Vi skulle själva verket inte vara i stånd att välja eller ens erfara de behagliga eller obehagliga saker som händer oss utan denna duala princip i naturen. Hur skulle man kunna förstå ljus om det inte fanns något sådant som mörker, eller glädje utan sorg, eller njutning utan smärta? Se dig omkring var som helst... skalan av motsatser är oändlig; positiv och negativ, manlig och kvinnlig, gammal och ung, stor och liten, öst och väst, kärlek och hat, gott och ont och så vidare.

En av de första lärdomar vi bör uppmärksamma beträffande dessa motsatspar – som de uppfattas inom den teosofiska litteraturen – är att ingen av motsatserna får någon betydelse utan den andra. Till exempel är ingenting litet eller stort i sig. Det är endast då ett objekt jämförs med något litet som vi kan säga att det är stort. Om detta samma lilla objekt jämförs med något ännu mindre, kommer det i stället att framstå som stort. De erfarenheter som vi därför ger etiketten bra eller dålig är alla föremål för denna förändringens lag. Eller som W. Q. Judge, en av grundarna av den nuvarande Teosofiska Rörelsen uttryckt det: "Den kraft som ligger i varje omständighet utgörs av en bestämd, oföränderlig kvalité, men eftersom vi skiftar i vår receptiva förmåga att bemöta dem, förefaller det oss som om våra svårigheter ändrar intensitet. Det gör de i själva verket inte alls. Det är vi som förändras." (Letters That Have Helped Me, sid 35 am edition).

TEOSOFISKA RÖRELSEN  nr 56
Utdrag ur artikeln De oundvikliga motsatserna
 


 |  till Teosofiska Speglingar  |  till ULTs hemsida   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23