yantra1.gif (2187 bytes)
nr 235

De två Esoteriska Doktrinerna
BRAHMANISMEN OCH BUDDHISMEN

Tills vidare kommer ingen att förneka att den esoteriska Buddhismen och Brahmanismen är en då den förra är härledd ur den senare. Dess mest kända och viktigaste reform var att Buddha gjorde adeptskapet, eller upplysningen ( genom praktiserandet av Iddhi-förmågan Dhyana ) tillgänglig för alla, eftersom Brahmanerna hittills svartsjukt hade uteslutit alla, förutom likasinnande och personer från samma kast, privilegiet att lära sig den fullkomliga Sanningen. Därefter kommer vi att i detta sammanhang delge idéer från en lärd Brahman i ämnet Spiritualism sett utifrån en esoterisk ståndpunkt. Författaren till artikeln som följer, är troligtvis den i Indien som är bäst bevandrad i de Brahminska Ockulta Vetenskaperna [3] utanför den inre konklaven av Adepter – han recenserar där människans sjufaldiga principer så som de återgavs i Fragments of Occult Truth [Fragment av den Ockulta Sanningen], och etablerar för detta syfte en uttömmande jämförelse mellan de två esoteriska doktrinerna – den Brahmanska och den Buddhistiska – som han anser vara ”identiska till substans”. Hans brev skrevs som en respons på vår personliga förfrågan men utan möjlighet till någon polemik och han hade inte minsta tanke på att hans svar en dag skulle publiceras, men efter att ha fått hans godkännande så använder vi oss av den möjligheten med stor glädje. Förutom att det är den bästa recension som vi någonsin kommer att ha tillgång till i ett sådant svårt ämne, så kommer den att visa M. A. Oxon och våra andra vänner, Spiritualisterna, hur mycket sådana författare som herr Lillie har förstått ”grundprincipen” i de asiatiska religionerna och filosofierna. Hur som helst kommer läsarna att kunna döma hur mycket den moderna Spiritualismen, som nu förmedlas, är en ”princip som genomsyras” av Brahmanismen, Buddhismens äldre syster.

Teosofiska Speglingar
Utdrag ur Exoteriska Axiom och Andliga Spekulationer av HELENA BLAVATSKY
Bulletin nr 235, Juli & Aug 2010, Malmölogen

 Arkivet (1-234)

 

____________________________________________________________

 |  till Teosofiska Speglingar  |  till ULTs hemsida   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö    
Uppdaterad 2014-03-23