triangelsymbol
nr 113

De Vise och Zodiaken

Människan påverkas även av astronomiska aspekter, eftersom hon utgör en integrerad del av hela världsalltet, och dessa cykler betecknar de perioder, då vårt släkte i sin helhet genomgår förändring. Sådana cykler omnämns i alla nationers heliga böcker, som till exempel i de kristnas bibel i berättelsen om Jona i valfiskens buk. Den är en fullständig orimlighet, om den fattas som en historisk händelse, men inte om den uppfattas som en astronomisk cykel.

Det faktiska förhållandet är, att när Visdomens Mästare för tidsåldrar sedan löste alla de problem som rörde människan, fann de på himlavalvet medlet som kunde ange de bestämda tidpunkter, när vissa företeelser åter skulle inträffa. De kunde på detta sätt inprägla zodiakens symbologi i de forntida folkens sinne, och därigenom förhindra såväl historia som profetia från att utplånas. På samma sätt som en urmakare kan ange tiden med hjälp av urverkets visare, kan de Vise på zodiakens urtavla ange den tidpunkt, då vissa händelser kommer att inträffa.

I våra dagar sätter man naturligtvis ingen tro till detta, men i framtiden skall man lära sig att förstå det. Då i stort sett alla jordens folkslag har likartade symboler för zodiaken, och då även sedan länge utdöda rasers urkunder visar att de haft desamma, är det inte troligt att det nittonde århundradets västerländska vandalism skall kunna utplåna detta dyrbara arv från ett tidigare skede av vår utveckling.

Dendera-zodiaken i Egypten berättar detsamma för oss som har förklarats genom den zodiak, vilken den amerikanska kontinentens urgamla civilisation efterlämnat. De härstammar alla ur samma källa. De är ett verk av dessa Vise, som vid början av den stora mänskliga cykeln, då människan står i begrepp att påbörja sin mödosamma vandring på utvecklingens väg, i astronomisk form skänker henne dessa upphöjda symboler och begrepp, vilka skall bestå genom alla cykler.

WILLIAM Q JUDGE
Ur The Ocean of Theosophy, s 121,123
 

   _________________________________________________________

länk till Zodiaken av Helena Blavatsky

   _________________________________________________________


 |  till Teosofiska Speglingar  |  till ULTs hemsida   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23