triangelsymbol
nr 68

Den astrala labyrinten

Tendensen att ryckas med och låta sig berusas av astrala fenomen är något som vi bör akta oss för. Vi bör iaktta, notera och urskilja i alla desa fall; göra anteckningar för kommande referenser, för att kunna relatera till någon lag, eller för att kunna jämföra med andra omständigheter av liknande slag. Naturens förmåga att vilseleda oss är oändlig, och om vi uppehåller oss vid dessa förhållanden kommer vi inte att tillåtas gå vidare. Detta innebär inte att någon person eller kraft i naturen har förklarat att om vi gör si eller så, måste vi stanna upp, utan när vi dras med i det som Böhme kallar "Guds underverk" blir resultatet en berusning vilken framkallar intellektuell förvirring. Skulle någon t ex betrakta varje bild iakttagen i astralljuset som en andlig erfarenhet, skulle han sannerligen efter en tid inte tåla några motsägelser i ämnet, och detta skulle i så fall endast bero på att han är berusad av denna sortens vin. Emedan han fortsatte sitt tillfredsställande och försummade sin sanna utveckling, som alltid är beroende av hans motivs renhet och av hans besegrande av sina erkända eller bekräftade brister, fortlöpte naturen och ökade förrådet av illusoriska fenomen med vilka han mättade sig själv.

Det är säkert att vilken studerande som helst, som ägnar sig åt astrala happenings kommer att se dem öka. Men även om hela vårt liv hängavs åt, och belönades med en enorm mängd av fenomen, är det också lika säkert att när vi lägger bort kroppen så kommer detta att innebära slutet på alla sådana slags erfarenheter, utan att vi på något sätt har utökat vårt förråd av sann kunskap.

Astralplanet vilket är detsamma som våra psykiska sinnen, är lika fullt av underliga syner och ljud som en otrampad skog i Sydamerika, och den studerande måste vara väl förtrogen med den innan han kan vistas där en längre tid utan fara. Emedan vi kan övervinna skogens faror med hjälp av våra uppfinningar, vars hela syfte är att fysiskt förstöra de skadliga saker vi kommer i kontakt med där, har vi inga sådana hjälpmedel när vi går in i den astrala labyrinten. Vi kanske är fysiskt modiga och säger att ingen rädsla kan nå oss, men ingen otränad eller endast nyfiken sökare kan säga precis vilken verkan resultatet kommer att bli i de yttre sinnena vid en attack eller ett inflytande drabbat genom de psykiska sinnena.

WILLIAM Q JUDGE 
Utdrag ur Astral berusning (Teosofiska Rörelsen nr 14)
 


 |  till Teosofiska Speglingar  |  till ULTs hemsida   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23