triangelsymbol
nr 63

Den Esoteriska Traditionen

Vi vill fästa uppmärksamhet på en annan viktig punkt som möter oss redan vid början av den långa raden bevis för tillvaron av en enda, ursprunglig och universell Visdom – viktig i alla händelser för dem som studerar den kristna kabbalan. Dessa läror var nämligen kända, åtminstone delvis, av flera bland kyrkofäderna. Det påstås, på rent historisk grund, att Origenes, Synesius och till och med Clemens Alexandrinus själva varit invigda i mysterierna, innan de förenade den alexandrinska skolans neoplatonism med gnostikernas, under den kristna slöjan. Och än mera: några av de hemliga skolornas läror – dock inte alla – förvarades i Vatikanen och har sedan blivit införlivade med de katolska mysterierna under formen av vanställda tillägg, som den latinska kyrkan tillfört det ursprungliga kristna programmet. Sådan är den nu materialiserade dogmen om den obefläckade avelsen. Detta förklarar även de av den romersk-katolska kyrkan påbjudna stora förföljelserna mot ockultismen, frimureriet och den oliktänkande mysticismen i allmänhet.

Konstantins regeringstid var den sista historiska vändpunkten, tiden för den sista förtvivlade kampen som slutade med att de gamla religionerna förkvävdes inom den västerländska världen till förmån för den nya religion som uppförts på deras döda mull. ... Alla vägar förseglades, alla urkunder man kunde komma över förstördes. Och likväl återstår det tillräckligt av till och med dessa stympade annaler för att berättiga oss att säga att de innehåller all nödvändig vittnesbörd beträffande tillvaron av en Moderlära. ... Allt vad som överlevt bevisar att den numera Hemliga Visdomen en gång i tiden var den enda brunnen, den ständigt flödande och outtömliga källan, ur vilken alla dess utflöden – alla nationers religioner, från den första till den sista – härledde sin uppkomst. Det tidsskede, som börjar med Buddha och Pythagoras och slutar med neoplatonikerna och gnostikerna, är den enda i historien kvarlämnade brännpunkt mot vilken för sista gången de glänsande ljusstrålarna konvergerar som utgångna från förflutna tiders eoner, och som ännu inte förmörkats av bigotteri och fanatism.

HELENA BLAVATSKY 
The Secret Doctrine, xliv-xlv
 


 |  till Teosofiska Speglingar  |  till ULTs hemsida   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23