triangelsymbol
nr 2
Den Hemliga Läran

Helena Petrovna Blavatsky (1831-1891) var den förste i modern tid som påminde oss om att det fanns ett Brödraskap av Upplysta Mästare här på jorden. Hon kallade dem "Äldre Bröder" eller Mahatmor. Hon sa bland annat att de är levande Mästare och att de lever här på jorden inkarnerade i fysisk gestalt samt att det var hennes uppgift att verka som Mästarnas "ambassadör" för att delge världen den hemliga kunskap som de ville föra ut. Denna kunskap eller gnosis kallade HPB teosofi (ett grekiskt ord som betyder gudomlig visdom). Dessa Mästare lever enligt Helena Blavatsky mestadels i Tibet, Indien och Centralasien, men de verkar globalt genom sina lärjungar (chelor). HPB erbjöd ett vishetslära och inte en troslära. Om dagens sökare inte undersöker teosofins läror tillräckligt, så beror det på  att många teosofer egentligen hör hemma i trons värld. Ett mycket stort antal personer kallar sig för teosofer och använder sig av HPBs tankesystem –  teosofi – men visar i de flesta fall en fullständig okunnighet om teosofins verkliga filosofi. Bland Helena Blavatskys olika verk utmärker sig  särskilt Den Hemliga Läran. Den är skriven på ett alldeles speciellt sätt, och dess huvudsakliga syfte är att uppväcka sökarens slumrande intuition med hjälp av koncentrationens kraft. Om vi verkligen önskar att förstå Den Hemliga Läran, måste vi följa de särskilda riktlinjer som finns utstakade av HPB för att hjälpa oss att nå till hjärtat av läran. Inte förrän då kommer den sanna innebörden att bli tydlig och Den Hemliga Läran – som utgör en del av Dzyans Bok eller Meditationens Bok – att föra oss från kunskap till visdom. Vi kommer att ledas från det jordiska till det himmelska, från den illusoriska mångfalden till den eviga Enhetens Vara. Den Hemliga Läran har som undertitel "Syntesen av Vetenskap, Religion och Filosofi". Första delen av detta verk som ursprungligen gavs ut i två band behandlar Kosmos daning och beskriver världarnas uppkomst  – i synnerhet återfödelsen och återuppvaknandet av vårt eget universum efter dess långa vila (pralaya). Andra delen Människans daning behandlar:

  1. Människokroppens utveckling (transmigration)
  2. Personlighetens utveckling
  3. Det högre Jagets inkarnation i människan (reinkarnation)
  4. Monadens utveckling från föregående världar (metempsychosis)
  5. Mänsklighetens utveckling från Lemurien och Atlantis fram till vår tid
  6. Mänsklighetens framtida utveckling
  7. Glober, Runder, Rotraser

UNITED LODGE OF THEOSOPHISTS
Malmölogen, oktober 1988
 


 |  till Teosofiska Speglingar  |  till ULTs hemsida   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23