triangelsymbol
nr 72

Den Initierade

Den första nyckel vi måste använda för att avslöja de förborgade hemligheter som omger det mystiska namnet Christos är den som öppnar dörren till de gamla mysterierna hos de ursprungliga arierna, kaldéerna och egyptierna. Den Gnosis som trängdes undan av det kristna systemet var universell. Den var ekot av den ursprungliga Visdomsreligionen som en gång varit hela mänsklighetens arvsrätt; och därför kan man med sanning säga att Christos-anden (det gudomliga logos) i sin rent metafysiska aspekt var närvarande i mänskligheten alltifrån dess begynnelse. Författaren till de Clementinska Homilierna har rätt; Christos-mysteriet – som nu anses ha blivit förkunnat av Jesus av Nasaret – var "identiskt" med det som från begynnelsen blivit meddelat dem som var värdiga, som det citerats i en annan artikel. Och enligt Lukas evangelium [20:35] lär vi att de "värdiga" var de som blivit initierade i Gnosis-mysterierna och som "befinns värdiga" att uppnå "uppståndelse från de döda" i detta liv, "de som visste att de icke mera kunde dö, ty de är lika änglarna och är Guds söner, eftersom de är delaktiga i återuppståndelsen" [20:36]. Med andra ord, de var de stora adepterna i varje religion; och dessa ord gäller även alla dem som utan att vara Initierade, bemödar sig och genom personlig ansträngning lyckas leva livet, samt uppnå den naturligt följande andliga upplysningen genom att förena sin personlighet – "Sonen" med "Fadern", deras individuella gudomliga Ande, Gud inom dem. Denna "uppståndelse" kan aldrig monopoliseras av de kristna, utan den är bördsrätten hos varje människa som är utrustad med själ och ande, vilken religion hon än tillhör. En sådan människa är en Christos-människa. Men å andra sidan måste de som väljer att ignorera Christos-principen inom sig dö som icke pånyttfödda hedningar – trots dop, sakrament, läpparnas bön och dogmtro.

Utdrag ur artikeln Evangeliernas esoteriska karaktär av  HELENA BLAVATSKY
 


 |  till Teosofiska Speglingar  |  till ULTs hemsida   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23