triangelsymbol
nr 137

Den Levande Naturens Väsen

Teosofiska Samfundet som organisation anser att de verkliga teosoferna är alla självständiga tänkare och forskare av naturens dolda sida, om de så är materialister, d.v.s. sådana som anser materia vara "grunden och förutsättningen för allt jordisk liv", eller spiritualister, d.v.s. de som anser anden vara källan till all energi och materia. Och detta beror på att man som teosof inte nödvändigtvis behöver tro på en enda specifik gud eller gudomlighet. Man behöver bara tillbe och försöka identifiera sig med den levande naturens väsen – vörda Närvaron, den osynliga Orsaken, som ständigt uttrycker sig själv i sina oändliga och ständiga manifestationer och skapelser: den ofattbare, allsmäktige och allestädesnärvarande Proteus – Närvaron som är odelbar till sitt Väsen och formlös men ändå närvarande i alla former; det som är både här och där, överallt och ingenstans; är ALLT och INGET – spridd men ändå hel; det väsen som fyller, håller ihop, förenar och inrymmer allt och som ryms i allt. Vi tror att vi nu har klargjort att alla, om man så klassificerar dem som teister, panteister eller ateister, ändå är nära besläktade med varandra. En student som överger det invandas gamla och upptrampade stig och träder in på det självständiga tänkandets ensamma stig – mot Gud – är, oavsett vad han själv kallar sig, teosof – en självständig tänkare, en som söker den eviga sanningen "frammanad av sin egen inspiration" att finna svar på de universella frågorna.

Teosofin är nära förbunden med varje människa som uppriktigt söker efter kunskap om den Gudomliga Principen, människans förhållande till denna princip och naturens manifestation av den. 

Böcker som innehåller de mest självklara sanningarna anser vi vara inspirationskällor, inte uppenbarare av absoluta sanningar. Böcker är för övrigt underlägsna Naturens Bok eftersom de är skrivna av människor och innehåller deras personliga och begränsade tolkning av verkligheten. För att rätt kunna läsa och verkligen förstå Naturens Bok måste läsarens medfödda själsliga förmågor vara fullt utvecklade. De upphöjda lagarna kan endast uppfattas genom intuitionen. De är bortom argumentens och dialektikens domäner och kan aldrig i djupet förmedlas av någon annan, hur mycket de än påstår sig ha en direkt uppenbarelse.

Utdrag ur artikeln Vad är teosofer?  av HELENA BLAVATSKY

 


 |  till Teosofiska Speglingar  |  till ULTs hemsida   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23