triangelsymbol
nr 28

Den sanna födan

Något som många funderar på idag är om man skall vara vegetarian eller köttätare. Man möter ofta en ömsesidig intolerans från båda ståndpunkternas sida, som inte ser att det kanske finns andra sätt att förhålla sig till det hela. I den nya vågen av kostmedvetenhet och bantningsråd finns det många olika synpunkter. Är vi mindre moraliska för att vi äter kött? Blir vi mer andliga av en vegetarisk kost? Är det inte lika viktigt att den föda vi äter är odlad och framtagen på ett kärleksfullt och rent sätt? Vårt sätt att förhålla oss till födan när vi tar in den är minst lika viktig, att vi är tacksamma för den och så vidare. Här kommer en teosofisk syn på saken. Willian Quan Judge säger:

Vad är då en sann teosofisk diet? Det är den som bäst stämmer överens med dig, intagen med måtta, varken för mycket eller för lite. Om din konstitution och temperament tillåter en vegetarisk kost så får du mindre värme till blodet. Om du äter vegetarisk på grund av en innerlig övertygelse om att det inte är sant broderskap att döda levande varelser som är så högt organiserade som djuren, är detta desto bättre. Men om du låter bli att äta kött för att utveckla dina psykiska krafter och sinnen, och fortsätter att ha samma tankar du alltid haft, utan att odla eller tillämpa den högsta altruism, då är det meningslöst att vara vegetarian.

Den inre naturen lever på våra tankar och motiv. Om dessa är låga, grova eller själviska är det samma sak som att nära denna natur med grov föda. Kött och vin är därför ingen sann teosofisk diet. Den sanna dieten är osjälviska tankar och handlingar, outtröttlig hängivenhet åt "den stora föräldralösa mänskligheten", fullkomlig självförnekelse och en outsäglig längtan efter det Gudomliga – den Högsta Själen. Endast detta kan få oss att växa. Och det är helt meningslöst att sätta sin tro på någon annan lära.

Teosofisk diet

Det viktiga är alltså inte alltid vad vi äter, utan hur vi äter. Det är vår mentala attityd som avgör hur vi tillgodogör oss födan, hur den påverkar vår kropp och våra sinnen. Konsten att äta måttligt och välbalanserat, att ta sig tid och försöka göra måltiden till en harmonisk upplevelse, är vad som ger föda åt vårt väsen, på alla plan.

UNITED LODGE OF THEOSOPHISTS,  Malmölogen
 


 |  till Teosofiska Speglingar  |  till ULTs hemsida   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23