triangelsymbol
nr 111

Den Universella evolutionen

Läran om den universella evolutionen  som den framställs av Visdomsreligionens Vise, säger att Anden eller Purusha utgår från Brahma genom olika former av samtidigt utvecklad materia begynnande i den andliga världen med dess högsta och i den materiella världen med dess lägsta form. Den lägsta formen av materia är en som ännu inte är känd av den moderna vetenskapen. Följaktligen håller varje mineral-, växt- och djurform en gudomlig gnista bunden inom sig, en del av det odelbara Purusha.

Dessa gnistor kämpar för att "återvända till Fadern" eller med andra ord att erhålla självmedvetande och till slut inträda i den högsta formen på jorden, det vill säga i mänsklig gestalt, för endast där är självmedvetande möjligt för dem. Den period under vilken utvecklingen pågår omfattar – beräknat i mänsklig tid – miljontals tidsåldrar. Därför har varje gudomlig gnista miljontals tidsåldrar till förfogande inom vilka den kan fullborda sin uppgift, det vill säga att uppnå fullständigt självmedvetande under sin tid i mänsklig form. Med detta menas inte att själva inträdet i mänsklig form i sig medför självmedvetande för denna gudomliga gnista. Detta storslagna verk kan fullbordas under den manvantara i vilken en gudomlig gnista når den mänskliga formen, men det är inte givet. Allt beror på individens egen vilja och strävan. Sålunda färdas varje enskild ande igenom manvantaran eller inträder i manifestation för sitt eget och för helhetens berikande. Mahatmorna och Rishierna utvecklas på så sätt gradvis under en manvantara och blir efter dess upphörande planetandar som leder utvecklingen på andra framtida planeter. Vår jords planetandar är de som under föregående manvantaror – eller Brahmâs dagar – arbetade på sin utveckling och blev Mahatmor under loppet av denna långa tid.

Varje manvantara är till för samma ändamål och syfte. Därför kommer de Mahatmor som nu har uppnått dessa höjder, eller som kommer att göra det under de kommande åren av den nuvarande manvantaran, troligen att bli planetandar i nästa manvantara för denna eller andra planeter.

WILLIAM Q JUDGE
Ur Teosofisk Resumé, s 8
 


 |  till Teosofiska Speglingar  |  till ULTs hemsida   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23