triangelsymbol
nr
174

Den verkliga tidsåldern
 

Den Vise: Sanningens lärare känner till allt om denna tidsåldern. Men de begår inte misstaget att förväxla vårt århundrade med hela cykeln. Från Mästarnas synpunkt betraktat, tillhör till exempel de äldre skedena i Europas historia, då makt ansågs rätt och mörkret härskade över de västerländska nationerna, lika mycket denna tidsålder som nuvarande timme. Ty den Yuga – för att använda ett sanskritord – i vilken vi nu befinner oss, inleddes tusentals år tidigare. Samtidigt med dessa mörka tidsskeden i Europa, och trots att denna Yuga redan hade inträtt, fanns dock mycket ljus, lärdom och civilisation i Indien och Kina. Betydelsen av uttrycket ”den nuvarande tidsåldern” måste därför vidgas till att omfatta en period av betydligt större utsträckning än som nu tilldelas den. I själva verket har den moderna vetenskapen inte ännu kommit fram till någon bestämd slutsats om vad som egentligen bör benämnas en tidsålder och den österländska lärans sanning förnekas. Följaktligen finner vi författare som talar om den ”gyllene tidsåldern”, ”järnåldern” och så vidare, då dessa i själva verket endast utgör delar av den verkliga tidsåldern vars början ligger så långt tillbaka i tiden att moderna arkeologer fullständigt förnekar den. 

Eleven: Vilket är sanskritnamnet för denna tidsålder och vad betyder det? 

Den Vise: Sanskritnamnet är ”Kali” och därtill lägger man ”Yuga” vilket ger oss ”Kali Yuga”. Dess betydelse är ”Mörk Tidsålder”. De gamle kände väl till dess begynnelse och dess karaktäristiska drag står beskrivna i det indiska poemet Mahabharata. Eftersom jag redan har nämnt att vi inom Kali Yuga finner en oerhört stor glansperiod av Indiens historia, så finns det inget tillfälle för någon att känna avund och påstå att vi jämför vår tid med denna underbara period av blomstring i Indiens utveckling.

Utdrag ur artikeln Kali Yuga – Den nuvarande tidsåldern av  WILLIAM Q JUDGE

 


 |  till Teosofiska Speglingar  |  till ULTs hemsida   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23