triangelsymbol
nr 67

Den verklige Gurun

Chela, är ett av många ord som förts in i den västerländska metafysikens terminologi genom teosofin. Eftersom vår tidskrifts spridning ständigt ökar, är det lika bra att ge några mer tydliga förklaringar, än de som tidigare förmedlats om detta ord och de regler som gäller för Chelaskap, till mer nytta måhända, för våra europeiska än våra österländska medlemmar. En "Chela" är således en person som har ställt sig till förfogande som lärjunge för att få praktisk undervisning i "naturens fördolda mysterier och människans latenta psykiska förmågor". Den andlige lärare åt vilken lärjungen ställer sig till förfogande, kallas i Indien för en Guru och den verklige Gurun är alltid en Adept inom den Ockulta Vetenskapen. En verklig Guru är en människa som har djupa kunskaper, exoteriska såväl som esoteriska, främst esoteriska; en som har tämjt sin djuriska natur med hjälp av VILJAN; en som inom sig har utvecklat både förmågan (Siddhi) att kontrollera naturens krafter och förmågan att utforska dess hemligheter med hjälp av de tidigare latenta men nu aktiva förmågorna i sitt väsen. Det är lätt nog att erbjuda sig som kandidat till Chelaskap, att utveckla sig till en Adept är däremot den svåraste uppgift en människa någonsin kan ta på sig. Det finns massor av människor födda till att bli poeter, matematiker, mekaniker, statsmän osv, men att vara medfödd Adept är något praktiskt omöjligt. För även om vi vid enstaka tillfällen hör talas om någon, som har en extraordinär medfödd förmåga att förvärva ockult kunskap och kraft, så måste även denna person passera igenom precis samma prövningar, prövotider och genomgå samma självutbildning som någon av de mindre begåvade medaspiranterna. I detta avseende är det i högsta grad sant att det inte finns någon kungsväg för favoriter.

HELENA BLVATSKY
Utdrag ur Chelor och lekmannachelor (Teosofiska Rörelsen nr 40)
 


 |  till Teosofiska Speglingar  |  till ULTs hemsida   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23