yantra1.gif (2187 bytes)
nr 251

Det Ockulta Astralljuset
DE INVIGDES LÄRA

Som ni vet så är det just nu en väldigt gynnsam period för andlig utveckling. Det sägs att mellan den 21 december – som är vintersolståndet – och vårdagjämningen den 21 mars, så är Astralljuset ungt och nytt. Det förnyas varje år och det är också därför som man ofta avger nyårslöften. Är det så att man vill bryta gamla vanor och åstadkomma nya intryck i Astralljuset som sedan ska hjälpa en på vägen resten av året genom sin reflektoriska inverkan, så är det dags att göra det nu.
... När det gäller vår tidskrift Teosofiska Rörelsen... så finns det ett speciellt temanummer [nr 14] som daterar sig från 1982. Det handlar om Astralljuset och astralkroppen, vilket kan vara värdefullt att ta del av senare. Det är ett av våra tidigare nummer.


Tanken med att vi tar upp Astralljuset... och vad det betyder, har att göra med att tidsperioden mellan den 21 december och den 21 mars – alltså fram till vårdagjämningen – är den tidsperiod som ockult sett motsvarar perioden då man vanligen sår i naturen, när man sår frön. Vi menar att man kan så andliga frön nu. Med andliga frön menar vi att vi kan förändra vår livssituation, vi kan förändra vår omvärld på många olika sätt genom att ta vissa beslut, genom att ta vissa löften just nu.

För ljuset, det vill säga Astralljuset som betyder stjärnljus på latin, är någonting som registrerar allt som händer, alla våra tankar, alla våra känslor, alla våra gärningar. Allt vad vi gör finns upptecknat i det vi kallar för Astralljuset. Vi skulle kunna säga att Astralljuset är ett förråd eller magasin. Det finns ingenting i Astralljuset som vi inte har inpräntat där, det är ett förråd, ett lager, ett utrymme där allt förvaras. Vårt inre är alltså ett slags förråd.

Vi kan säga att vår Aura motsvarar Astralljuset. I vår aura finns allt registrerat som vi har gjort under hela vårt liv. Även jorden har vad vi kallar för ett Astralljus. Astralljuset har att göra med hela jordklotet och alla andra planeter som finns i solsystemet. Alla andra platser i vår galax har ett astralt ljus kring sig, precis som alla människor, allt som existerar har en astral aura. Och i denna aura, i denna energi, i detta kraftfält, finns upptecknat allt vad vi har gjort – de hemliga bilderna.

... Vi menar alltså att teosofins ABC bygger på tanken om reinkarnation, tanken om karma, kretsloppsprincipen eller lagen om cykler och att vi är gudomliga väsen allihopa i vår innersta kärna. När vi har förstått dessa fyra hörnpelare – och om vi vill bygga på dessa tankegångar – så kommer Astralljuset in i bilden ganska fort. Det är nämligen genom att förstå funktionen av Astralljuset som vi praktiskt kan börja bygga upp och förändra vår tillvaro medvetet och konstruktivt.

Vad är då Astralljuset? Är det bara händelser som har lagrats upp under förra året? Inte på något sätt, utan Astralljuset är ett lagerutrymme, en uppteckning, ett register på allt som har hänt under hela jordens utveckling. Så alla vi som har levt tusentals gånger här på jorden som människor, man, kvinna, man, kvinna och så vidare i många olika relationer, kanske med varandra till och med, finner att allt det vi har gjort under denna tid finns upplagrat som energier i detta Astralljus. Det blir alltså vår uppgift i framtiden och i nuet att möta detta, och det är vad som gör att vi skördar den karma, den energi som vi har alstrat.

Varför ska vi då känna till detta? Jo, det måste vi göra, för annars kan vi inte bemöta dessa krafter som annars bara kommer till oss på olika sätt utan att vi förstår dem. Vi måste inte bara känna till vad Astralljuset är för någonting utan vi måste också ha en teknik, en metod, ett sätt att ta oss fram där vi kan skydda oss från ett alstrande av felaktiga tankegångar, men samtidigt också från det inflytande – som finns länkat till oss och till alla som har existerat på jorden – som ligger likt ett täcke runt jorden, som hela tiden reflekteras mot invånarna som lever i fysisk tillvaro.
 

Teosofiska Speglingar
Utdrag ur Tidskriften ARCANA Online, nr 23 Astral Berusning – Malmölogen 1990
Bulletin nr 251
, Januari 2012, Malmölogen

____________________________________________________________

 |  till Teosofiska Speglingar  |  till ULTs hemsida   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö    
Uppdaterad 2014-03-23