triangelsymbol
nr 140

Drömmarnas nödvändighet

Fråga: Vad är då insomningsprocessen?

Svar: Den är delvis förklarad av fysiologin. Den är enligt ockultismen den periodiska och reglerade utmattningen av nervcentra och speciellt hjärnans sensoriska ganglier som vägrar att verka längre på detta plan och är, för att inte bli oförmögna till arbete, tvingade att återvinna sin styrka på ett annat plan eller Upadhi. Först kommer Svapna, eller drömtillståndet, och detta leder till planet Shushupti. Nu måste man komma ihåg att alla våra sinnen är tvåfaldiga och verkar i enlighet med det medvetenhetsplan på vilket det tänkande väsendet är i aktiv verksamhet. Fysisk sömn ger den bästa möjligheten för deras verksamhet på de olika planen. På samma gång är den nödvändig för att sinnena från Svapna eller Shushupti ska kunna få nytt liv för Jagrata, eller det vakna tillståndet. Enligt Raja-yogan är Turiya det högsta tillståndet. Liksom en människa som är utmattad av ett av livsflödets tillstånd, söker ett annat, (till exempel när hon utmattad av varm luft förfriskar sig med svalkande vatten) är sömnen den skuggiga vrån i livets soliga dal.

Sömn är ett tecken på att det vakna livet blivit för starkt för den fysiska organismen och att livskraftens ström måste brytas genom att övergå från vaket till sovande tillstånd. Be en skicklig klärvoajant att beskriva auran kring en person som just blivit uppfriskad genom sömn, och auran kring en annan som just ska till att sova. Den förra kommer att synas badande i rytmiska vibrationer av livsströmmar – gyllene, blå och rosa; dessa är Livets elektriska vågor. Den orangefärgade tonen, sammansatt av atomer virvlande med nästan otrolig spasmatisk hastighet, visar att personen börjar bli för starkt mättad av Livet. Livsessensen är för stark för hans fysiska organ och han måste söka lindring på essensens skuggiga sida. Detta är drömmens element, eller fysisk sömn – ett av medvetandets tillstånd.

Utdrag från skriften DRÖMMAR av HELENA BLAVATSKY
[Appendix: Transactions of the Blavatsky Lodge]
 


 |  till Teosofiska Speglingar  |  till ULTs hemsida   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23