triangelsymbol
nr 112

Esoterisk kristendom

Enligt min uppfattning är Jesus Kristus, det vill säga, de kristnas människogud, en gestalt uppgjord efter mönster av alla länders Avatarer, efter Hinduernas Krishna såväl som efter den egyptiske Horus. . . Det är en till gud upphöjd personifikation av tempelhierofanternas förhärligade typ, och Nya Testamentets berättelse om honom är en allegori,som helt säkert innehåller djupa esoteriska sanningar, men är inte desto mindre en allegori.

Varje handling som utfördes av Nya Testamentets Jesus, varje ord som tillskrives honom, varje händelse berättad om honom under de tre år han hade på sig att utföra sin mission, stöder sig på vad som tilldrog sig under invigningscykeln, och denna cykel är i sin tur grundad på dagjämningstidernas precession och på zodiakens tecken....Utan att förspilla tid på att disputera om i vilket århundrade Jesus eller Jehoshua levde, är emellertid ett faktum säkert, och det är att ockultisterna är beredda att bevisa att t o m de sakramentala ord Jesus säges ha yttrat på korset är vanställda, och att de betyder något helt annat än som de återges i den grekiska översättningen.

Legenden som jag talar om grundar sig, som jag upprepade gånger påpekat i mina skrifter och kommentarier, på  existensen av en person vid namn Jehoshua (varur Jesus har uppkommit), som föddes i Lüd eller Lydia omkring 120 år före vår tideräkning. . . Det är knappast nödvändigt att säga att för att Jesu ord ska ha något värde som bevis så måste Evangeliernas tillförlitlighet först bekräftas. Jesus, oberoende om han levde under den epoken eller tidigare, skrev aldrig någonting, och vad han sägs ha sagt i de fyra Evangelierna är ibland fruktansvärt motsägelsefullt. Beträffande Paulus, otvivelaktigt en historisk person, så är det svårt att i hans skrifter särskilja vad han själv sagt och vad hans utgivare och tillrättaläggare har låtit honom säga.

I sanning, varje människa, varje Jusu (namn på Horus, Khonsu, Sonen, mänsklighetens urtyp), framför allt varje initierad vars kropp är ringare än änglarnas, kan säga i närvaro av sin Atma (Gudomlig Ande): Vivit vero in me Kristus, liksom han skulle säga: Krishna, Buddha eller Ormuzd lever i mig. . .Jag har den djupaste respekt för den transcendentala idén om den universelle Christos (eller Kristus) som lever i buschmannens och den vilde zuluns själ, liksom den gör i Abbé Rocas, men jag har den starkaste motvilja mot kyrkans Kristolatri.

HELENA BLAVATSKY

Kort utdrag från en skriftväxling mellan HPB och Abbé Roca om kristen esoterik.
Esoterisk Kristendom – svar till Abbé Roca
Publicerad i H P Blavatskys Collected Writings, vol IX, 1962.


[se även Evangeliernas Esoteriska Karaktär av Helena Blavatsky]
 
 


 |  till Teosofiska Speglingar  |  till ULTs hemsida   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23