yantra1.gif (2187 bytes)
nr 268
 

Försakelse av handling

Det skulle vara ett stort misstag att tänka att man befriar sig från handlingars konsekvenser genom att inte handla. Det skulle vara en falsk uppfattning om att försaka handlingar. Hela universum är handlingar. Först och sist och hela tiden är det oupphörlig rörelse som ligger bakom allting som är. Bland alla varelser är handlingar och aktioner också impulser för att gå vidare och framskrida. De kommer från själva det andligas natur och kan inte bestridas.Inte heller kan människan någonsin upphöra med att handla och inte göra vad som borde göras, inte ens om hon så skulle tänka och tro, för i själva tanken råder handling. Tanken är handlingens verkliga plan och det som föranleder och framkallar vilka som helst slag av aktiviteter. Utan handling finns inget manifesterat liv. Medan vi lever handlar vi hela tiden. Det finns inte ett ögonblick när handling upphör, vare sig den sker genom ett förnuft i en kropp, eller fortskrider i ett inre instrument, själens hölje, sedan de jordiska sinnena och kroppen för en tid lagts åt sidan.

Teosofiska Speglingar
Försakelse av handling  #15
av Robert Crosbie
Bulletin nr 268
, Juli/Augusti 2013, Malmölogen

____________________________________________________________

 |  till Teosofiska Speglingar  |  till ULTs hemsida   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö    
Uppdaterad 2014-03-23