yantra1.gif (2187 bytes)
nr 249

Gnostikernas Insikter

(PS 1) ”Det hände sig efter att Jesus hade uppstått från de döda och elva år hade förflutit [1] att han talade med sina Lärjungar, och undervisade dem, men enbart upp till Regionen [2] med de Första Föreskrifterna [3], och det Första Mysteriet, Mysteriet innanför Slöjan, innanför den Första Föreskriften, nämligen, det Fyra och Tjugonde Mysteriet, och även nedanför dessa (Föreskrifter) som finns i den Andra Rymden av det Första Mysteriet, vilket är före alla andra Mysterier, Fadern i skepnad av en Duva [4]. Jesus sade till sina Lärjungar: “Jag är kommen ur det Första Mysteriet, som även är det sista [5] det Fyra och Tjugonde Mysteriet.” Men Lärjungarna kände inte till detta Mysterium, och förstod det heller inte, (därför antog de) att där ingenting fanns innanför det Mysteriet...”

[1]. Talet elva ger oss nyckeln till situationen. Den elfte prövningen eller initieringsgraden har passerats lyckligt och den tolfte och sista – vilken om kandidaten varit framgångsrik kommer att kröna hela arbetet – har nu blivit beträdd. Herkules skulle träda in i sitt tolfte arbete och solen i det tolfte tecknet i zodiaken. Till och med det populära ordspråket “i elfte timmen” är ett eko från detta mysterium. I den andra volymen av Dogme et Rituel de la Haute Magie, sid. 386 och följande rader, ger Éliphas Lévi oss Nychthémeron av Apollohius av Tyana. Nychthémeron betyder dagens och nattens rymd eller tjugo-fyra timmar. Varje initieringsgrad hade två grader, alltså tillsammans tjugofyra. Detta förklarar “det Första Mysteriet, vilket är Fyra-och-Tjugo” i texten. De som läser Abbé Constants alster, som är okunnig i grekiska, borde varnas för att franskan är inte värdig grekiskan och speglar inte ens den ringaste tänkbara omskrivning, utan är helt enkelt Lévis uppfattning om texten. Han har däremot rätt när han säger att “dessa tolv symboliska timmar, vilka kan jämföras med zodiakens tecken och med Herkules arbeten, representerar initieringsgradernas cykel.” (Se The Secret Doctrine, del I, sid. 450.)

Teosofiska Speglingar
Pistis Sophia med kommentarer,  del 1 av Helena Blavatsky
Bulletin nr 249
, November 2011, Malmölogen


 

____________________________________________________________

 |  till Teosofiska Speglingar  |  till ULTs hemsida   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö    
Uppdaterad 2014-03-23