triangelsymbol
nr 53

Gnostisk undervisning öppen för kvinnor och män


Dr Pagels skriver att enligt gnostikerna: "innebär att erhålla gnosis, att känna igen den gudomliga kraftens källa – det vill säga, alla varelsers 'djup'. Vem som än har lärt känna denna källa kommer samtidigt att lära känna sig själv och upptäcka sitt andliga ursprung: han har lärt känna sin sanna Fader och Moder."

Sann Fader och Moder? Hos många gnostiker, är Gud inte helt och hållet manlig, utan "omfattar både manliga och kvinnliga element." Den Högsta Källan kan knappast vara en Han eller en Hon.

Förenligt med denna åsikt och motsatt den ortodoxa kristna läran, var att både kvinnor och män ansågs jämbördiga av gnostikerna. Tertullianus protesterar ilsket över att kvinnorna bland de gnostiska heretikerna har samma auktoritära ställning som männen. "De undervisar, de underlåter sig i diskussion; de utför exorcism; de företar sig helbrägdagörelse." "Han misstänker" säger Pagels "att de rentav döper; vilket också betyder att de uppträder som biskopar!" Och under deras vanliga möten, hade de ingen prästerlig hierarki och gjorde ingen åtskillnad mellan prästerskapet och lekmännen. Tertullianus klagar över att "alla har de lika tillgång, de lyssnar som lika, de beder som lika – även hedningar om någon råkar komma... De delar också fridens kyss med alla som kommer." Den berömde gnostiske läraren Markion, säger Pagels, "väckte anstöt hos sina samtida genom att utnämna kvinnor till präster och biskopar."

Pagels rapporterar att, i det gnostiska manuskriptet kallat Pistis Sophia så klagar Petrus till Jesus över att "Maria Magdalena dominerar samtalen med Jesus och därmed berövar Petrus och hans brödraapostlar deras rättmätiga förstarangställning. Han manar Jesus att tysta ned henne, men tillrättavisas snabbt." Senare "medger emellertid Maria för Jesus att hon knappast vågar tala fritt med honom eftersom, med hennes ord 'Petrus får mig att tveka; jag är rädd för honom därför att han hatar det kvinnliga släktet'. Jesus svarar att var och en som Anden inspirerar är gudomligt invigd att tala, vare sig man eller kvinna."

SYLVIA CRANSTON & CAREY WILLIAMS 
Utdrag ur
Teosofiska Rörelsen nr 70, 
A New Horizon in Science in Science, Religion and Society
 


 |  till Teosofiska Speglingar  |  till ULTs hemsida   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23