triangelsymbol
nr 200

Golgata Initieringen
GNOSIS

De gnostiska Urkunderna innehöll en resumé av de huvudsakliga scener som uppfördes under Initieringens mysterier sedan urminnes tider hos mänskligheten; fast även dessa blev utgivna i många varianter under halvt allegorisk täckmantel, när det någon gång blev anförtrott att nedskrivas på pergament eller papper. Men de forna Tanaims, de Initierade från vilka de senare talmudisterna erhöll kabbalans visdom (genom muntlig tradition), hade i deras ägo mysteriespråkets hemligheter. Och det är på detta språk evangelierna är skrivna. Endast han som har bemästrat den urgamla esoteriska chifferskriften – siffrornas hemliga betydelse som en gång var en allmän kunskap hos alla nationer – har fullständiga bevis för den genialitet som uppvisades av sammansmältningen genom det egyptisk-judiska Gamla Testamentets allegorier och namn, och dem från de hedniska, grekiska gnostikerna, de mest förädlade av alla mystiker på den tiden.

Alla religioner, även den judisk-kristna, härstammar från några få ursprungliga sanningar, av vilka ingen av dem kan förklaras åtskild från alla de andra. Ty var och en av dem är ett komplement i någon viss detalj av de övriga. Och de är alla mer eller mindre brutna strålar av samma sanningens Sol, och deras uppkomst måste sökas i Visdomsreligionens arkaiska urkunder. Utan att se dem i den senares ljus skall inte ens de största forskare finna annat än deras skelett, täckta med fantastiska masker som huvudsakligen är baserade på personifierade tecken i zodiaken.

Ett tjockt hölje av allegorier och bemantlingar, de ”mörka liknelsernas och sagornas ordstäv”, täcker de ursprungliga, esoteriska texterna från vilka det Nya Testamentet – sådant vi nu känner det – blev hopplockat. Varifrån kommer då evangelierna och historien om Jesus från Nasarets liv? Har det inte upprepade gånger framhållits att ingen mänsklig, dödlig  hjärna skulle ha kunnat hitta på den judiske reformatorns liv, följt av det hemska dramat på Golgata? Vi säger, med stöd av den esoteriska Österländska Skolan, att det kom från gnostikerna, då det gäller namnet Christos och de astronomiska allegoriernas mystik, och från de gamle Tanaims skrifter då det gäller det kabbalistiska sambandet mellan Jesus eller Joshua och de bibliska personifikationerna. En av dessa är det mystiska, esoteriska namnet Jehova – inte de profana, okunniga judarnas fantastiske gud, den gud som dyrkas av de ännu mer okunniga kristna – utan den sammansatta Jehova från den hedniska initieringen.

Evangeliernas esoteriska karaktär – del 3   av Helena Blavatsky
Bulletin nr 200, April 2007, Malmölogen 


 |  till Teosofiska Speglingar  |  till ULTs hemsida   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö    
Uppdaterad 2014-03-23