triangelsymbol
nr 25

Hälsa, sjukdom, healing

Sjukdom är idag en så vanlig företeelse att vi nära nog kommit att betrakta den som människans naturliga tillstånd. Att vara frisk innebär nästan att vara unik. Den inre människan, det Högre Självet, är alltid frisk. Det enda sanna tillfrisknandet kommer inifrån och all hjälp som vi  kan få är hjälp till självhjälp.

Hälsa kan definieras som den fullständiga harmonin mellan kropp, själ och ande. Sjukdom är resultatet av bristande harmoni mellan dessa tre funktioner. När vi avskiljer oss från helheten och vårt Högre Själv blir vi sjuka, healing är återförening med helheten och det Högre Självet. Det enda botemedlet mot vårt lidande är en förändrad attityd mot livet. Vi måste börja betrakta oss som i grunden friska individer och som delar av en större helhet. Vi måste söka vår sanna identitet, det vill säga det Högre Självet, alltings innersta kärna. Vi måste börja handla i enlighet med denna inre kärna, vilket innebär ett totalt ansvarstagande för vårt sätt att tänka, känna och handla. Då vi konfronteras med någon sjukdom kan det därför vara värdefullt att inventera vår mentala attityd.

Våra fysiska problem är som en spegel som reflekterar våra mentala obalanser. Det fysiska helandet följer automatiskt efter en grundläggande attitydförändring. Sann hälsa är alltid ett resultat av vår inre attityd mot livet och våra medmänniskor. Sjukdom är inte bara av "ondo" utan kan också vara en läkande process som också fungerar som en varningssignal.

"Har du stämt ditt hjärtas och ditt sinnes strängar i samklang med hela mänsklighetens stora sinne och hjärta, 'som vill i flödet ingå', vibrera till gensvar på varje suck, varje tanke hos allt, som lever och andas."

Du får inte känna dig skild från andra varelser och från VARAT, utan låta havet bli ett med droppen och droppen bli ett med havet.
[
Tystnaden Röst av HELENA BLAVATSKY]


UNITED LODGE OF THEOSOPHISTS, Malmölogen
 


 |  till Teosofiska Speglingar  |  till ULTs hemsida   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23