yantra1.gif (2187 bytes)
nr 274 

Hängivenhetens karma

Det är inte lätt för en splittrad personlighet att bli fullständig. Det är bara en del av den splittrade personlighetens sidor som strävar efter fullständighet. De andra delarna, som inte är lika ansvarsfulla, omtänksamma eller hängivna som de delar som vill ha fullständighet, drar åt andra hållet. De försöker skapa det som tillfredsställer dem, det som de är vana vid. Dessa delar av personligheten är ofta starka och väl etablerade. Den splittrade personligheten måste alltid välja mellan motsatta delar av sig själv. Detta är själva ryggraden i vår evolution. Detta är den grundläggande situationen – den som leder till valet.

Valet av intention är samtidigt ett val av karmaväg. Om du till exempel talar eller handlar i vrede, skapar du vredens karma. Om du talar eller handlar med hängivenhet skapar du hängivenhetens karma och en annan väg öppnar sig för dig. Detta inträffar vare du är medveten eller ej om de olika delarna av dig själv, till och med om du är omedveten om de val du träffar i varje situation. Omedveten utveckling genom den kroppsliga materians täthet, genom upplevelser som skapats omedvetet av omedvetna intentioner, har fram till nu varit människoartens väg. Detta är den omedvetna vägen till äkta makt.

Medveten evolution genom ansvarsmedvetna val leder den snabbare evolutionsvägen för mångsinniga personligheter och femsinniga personligheter som har blivit mångsinniga. Det ansvarsmedvetna valet är den medvetna vägen till äkta makt. Vad är ett ansvarsmedvetet val? Om du lyssnar till dina känslor upptäcker du olika sidor hos  själv och de olika saker som dessa vill.

När du blir medveten om de olika delarna av din personlighet, får du förmågan att medvetet uppleva de krafter som inom dig tävlar om att komma till uttryck, som vill lägga beslag på den enda intention som i varje ögonblick formar din verklighet. När du medvetet går in i denna dynamik skapar du åt dig själv möjligheten att medvetet välja mellan krafterna inom dig, att välja var och hur du vill koncentrera din energi.

Teosofiska Speglingar
Själens boning av Gary Zukav 
Bulletin nr 273
, Februari 2014, Malmölogen

         Arkivet (1-274)

 

____________________________________________________________

 |  till Teosofiska Speglingar  |  till ULTs hemsida   | 

 Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     Uppdaterad 2014-07-03