triangelsymbol
nr 134

Healingens faror

När Helena Blavatsky talar om healing och dess följder höjer hon ett varnande finger och vi citerar några upplysande rader från Isis Unveiled, del I, sid 217:

"Om en sjuk människa – medium eller inte – försöker hela någon annan kan hennes kraft vara tillräckligt stark för att förflytta sjukdomen, rubba den ur sitt nuvarande läge och flytta den till ett annat område i kroppen där den inom kort kommer att framträda igen. Under tiden tror patienten att hon är fullt frisk. 

Men vad händer om healern är moraliskt sjuk? Konsekvenserna av detta kan vara obegränsat lömska. Det är nämligen lättare att hela en kroppslig sjukdom än att rena en konstitution som är smittad med moralisk fördärv ... Om siargåvan, liksom hysteri och konvulsioner kan överföras genom 'smitta', vilka andra laster kan vi då inte få? I ett sådant fall överför healern till sin patient – som nu är hennes offer – det moraliska gift som infekterar hennes eget sinne och hjärta. Hennes magnetiska beröring besudlar; hennes blick vanhelgar. Mot denna lömska smitta finns det inget skydd för den passivt mottagande patienten. Healern har henne i sin makt, trollbunden och maktlös, precis som ormen och den stackars svaga lilla fågeln. Skadan som ett sådant 'helande medium' kan förorsaka är omöjlig att förutse – och det finns hundratals sådana healers."

Om man allmänt antar att det inte finns något "magnetisk fluidum" och att alla hypnotiska och mesmeristiska fenomen beror på suggestion" eller helt enkelt på "mentalt" inflytande, då är det inte så konstigt att moderna psykologer utesluter möjligheten av moralisk smitta. Men ingen som har lärt sig healing – och det finns många som har det – kan tvivla på att livsessensen (prana) verkligen finns, och att healern överför en del av sin vitala aura för att hjälpa den sjuke. Processen verkar dessutom på båda hållen.

UNITED LODGE OF THEOSOPHISTS, 
Malmölogen, den 7 mars 2001
 


 |  till Teosofiska Speglingar  |  till ULTs hemsida   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23