triangelsymbol
nr 9

Helena Blavatskys testamente

Den moderna teosofins guru Helena Petrovna Blavatsky (1831-1891) efterlämnade vid sin bortgång i London den 8 maj 1891 sitt testamente i form av en mängd artiklar och böcker. Dagens teosofer studerar dessa regelbundet och förvaltar på så sätt hennes livsverk.

Inom U.L.T:s kretsar samlas man även gemensamt kring Den Vita Lotusdagen (den 8 maj) för att minnas H.P.B:s livsgärning. En tanke som man kanske då bör ha i åtanke, när det gäller den Teosofiska Rörelsen, är dess Första Syfte som lyder: "Att bilda en kärna av Universellt Broderskap inom mänskligheten utan att fästa avseende på ras, troslära, kön, samhällsklass eller hudfärg."

Teosofiska tankar om karma, reinkarnation, cykler och vårt gudomliga Jag – MÄSTAREN är några juveler som H.P.B. skänkte oss. Andra juveler i testamentet är människans sjufaldiga indelning, tillstånden mellan två inkarnationer kama-loka och devachan. Dessa sju ädelstenar upplyser alla sanna teosofers hjärtan som brinner av längtan att finna Porten till Sanningens Tempel.

Att få ett gyllene ljus då vi famlar i mörker efter livets mening har alltid varit de stora Frälsarnas budskap. Jesus sade: "Veten I icke, att I ären ett Guds tempel, och att Guds ande bor i eder?" Denna Christos-princip inom oss, är inte endast en av de tre högre principerna, utan alla tre, betraktade såsom en Treenighet. Inom Visdomsreligionens symbolspråk representerar denna treenighet den Helige Ande, Fadern och Sonen, liksom den motsvarar abstrakt ande, differentierad ande och förkroppsligad ande.

Åtrå endast det som är ouppnåeligt! Ty inom dig
är världens ljus – det enda ljus som kan upplysa
vägen. Om du icke förmår att förnimma det inom
dig, skall du förgäves söka det annorstädes.

Ljus på Vägen                                     M. C.

UNITED LODGE OF THEOSOPHISTS
Malmölogen, maj 1989
 


 |  till Teosofiska Speglingar  |  till ULTs hemsida   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23