triangelsymbol
nr
187

 Heligt Blod, Helig Graal

Fråga: Vad betyder Graal, vad är det för någonting?

Svar: Det kan faktiskt betyda lite olika saker. Om man vill förstå den här legenden så måste vi känna till att det finns en mängd olika teorier. En del tror till exempel att det   kommer från det latinska ordet crater, som betyder kopp, och det är en intressant tolkning. Dessutom betyder det latinska ordet gradale en gradvis avsmalnande kopp.

Man vet alltså inte 100% säkert om man ska härleda ordet från latin, från keltiskan eller om man ska härleda det från annat håll. På tyska och holländska heter det ju Graal och på engelska Grail. På svenska heter det Graal eller Gral, på provensalska Grael, på katalanska Graelsa och så vidare. Det finns en hel mängd förklaringar i tidskriften, på själva betydelsen av ordet.


Fråga: Men när du pratar om Graal så menar du väl inte en vas? När du säger Graal, vad står det för då?

Svar: Jag menar bland annat att i förståelsen av den här myten måste vi ta till oss själva berättelsen om den Heliga Kalken, Graalen, Bägaren. Vi vet att bägaren betydde väldigt mycket för riddarekulturen, där alla riddarna kring runda bordet satt och skålade med sina bägare. Men ur ett kristet perspektiv handlar det om den Heliga Kalken, Kristi kalk, den sista bägaren, den sista måltiden, nattvarden.

Utvecklingen av själva myten har stegvis byggts på, så att Kristi sista måltid har fått en stor betydelse. Det står i tidskriften bland annat att nattvarden och hela den ritualen var någonting man utvecklade på 1100-talet. Så den hänger mycket samman med Graal-mystiken av i dag. Det var inte så utbrett förr i tiden att man hade nattvard, utan det är en senare del av den kristna traditionen.

Men det blir intressant när man börjar koppla ihop berättelserna. Det finns i en version en man som heter Josef av Arimatea. Han sitter fängslad i Palestina i 40 år. Men när han blir frisläppt kommer han till slut i kontakt med den här Graalen, som är bärare av Kristi blod. Och Kristi blod kan ju ha många betydelser. Vi vet att inom kristendomen är blodet av största vikt. Nattvarden innebär ju inte bara att dricka vinet, det betyder att intaga Kristi blod, att bli ett med Kristus, att bli ett med sitt Högre Jag, att bli ett med sitt inre andliga väsen. Och att söka den Heliga Graalen kan då bli detsamma som att söka finna sig själv, att söka finna Ljuset
 

Den Heliga Graalen av Dante Gabriel Rossetti  (1828-1882)

   


 |  till Teosofiska Speglingar  |  till ULTs hemsida   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö    
Uppdaterad 2014-03-23