yantra1.gif (2187 bytes)
nr 253

 

Hermes Smaragdtavla
 

Som det uttryckts av Eliphas Levi, ”denna Smaragdtavla innehåller hela magin på en enda sida”; men i Indien har man ett enda ord, som korrekt uppfattat, innehåller ”hela magin”. Detta är emellertid en tavla som påstås ha blivit funnen av Sarai, Abrahams hustru (!), på Hermes döda kropp. Så säger frimurarna liksom de kristna kabbalisterna. Inom teosofin kallar vi den för en allegori. Kan det inte betyda att Sarai-Swati, hustru till Brahma, eller den hemlig visdomens och lärdomens gudinna, likväl fann mycket av den antika visdomen ligga latent i mänsklighetens döda kropp, och återuppväckte denna visdom?. Detta ledde till återfödelsen av de Ockulta Vetenskaperna som så länge glömts och förnekats över hela världen. Själva Tavlan är, som trots att den innehåller ”hela magin”, ändå alltför omfattande för att här kunna återges i sin helhet.

Teosofiska Speglingar
Hermes Smaragdtavla av H P Blavatsky (se Teosofisk Ordbok Online)
Bulletin nr 254
, April 2012, Malmölogen

____________________________________________________________

 |  till Teosofiska Speglingar  |  till ULTs hemsida   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö    
Uppdaterad 2014-03-23