triangelsymbol
nr
70

Hypnotiska regressionsexperiment

Många människor som inte alls bryr sig om sina drömmar – eftersom de inser att de flesta bara är bilder från drömmarens undermedvetna utan dess like i någon annan verklighet – tror dock att vad som än kommer upp under hypnos kan utan undantag tas för precis vad det är. I själva verket påminner den hypnotiserade personens tillstånd på många sätt – men inte alltid – om tillståndet hos en person som drömmer. De undermedvetna delarna av medvetandet frigörs från vanliga hämningar, och kan då på ett dramatiskt sätt visa upp en ny 'personlighet'.

Om personen har blivit anvisad av hypnotisören – tydligt eller underförstått – att 'gå tillbaka till en annan plats och tid' eller har fått någon annan liknande uppmaning, kan den nya 'personligheten' verka väldigt trovärdig både för personen som är inne i upplevelsen och alla andra som iakttar henne eller honom.

Men, i själva verket, är nästan alla sådana hypnotiskt framkallade 'tidigare personligheter' helt och hållet tankeskapelser, precis som innehållet i de flesta drömmar. De kan innehålla vissa exakta historiska detaljer, men dessa kan oftast härledas till information som personen fått på vanligt sätt genom att läsa eller via radio och tv-program och andra källor. Han kanske inte minns varifrån informationen kommer, men ibland kan man få fram detta under andra hypnotiska sessioner, där avsikten är att leta efter informationskällan som bildade den 'tidigare personligheten'.

Hur som helst, någonting av värde kan komma fram under experimenten med hypnotisk regression till tidigare liv, även om det händer mycket sällan – till exempel, när klienten visar sig kunna tala ett främmande språk som han inte har lärt sig på vanligt sätt. Exempel på denna xenolali (xenoglossy) finns i ett väldigt litet antal rapporter som jag själv möjligtvis kan tänka mig vara intresserad av att undersöka.

Det finns vissa risker i de här metoderna för regrediering till 'tidigare liv'. Vid några tillfällen har den tidigare personligheten inte försvunnit när den har blivit uppmanad att göra det, och i dessa fall har den hypnotiserade blivit kvar i ett förändrat personlighetstillstånd under flera dagar eller ännu längre, innan hans normala personlighet återställts."

SYLVIA CRANSTON & CAREY WILLIAMS 
Utdrag ur Reincarnation: A New Horizon in Science, Religion, and Society.
(Teosofiska Rörelsen nr 65)
 


 |  till Teosofiska Speglingar  |  till ULTs hemsida   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23