triangelsymbol
nr 41

Hypnotiska tillstånd

När någon utsätter sig för den hypnotiska processen – eller underkuvandet som jag kallar den – åtskiljs den själsliga människan och astralkroppen, som då för en tid är berövad viljan och blir offer för varje suggestion som obehindrat kommer in. Dessa suggestioner kan uppstå, och gör det faktiskt ibland, utanför hypnotisörens sinne och intentioner. Idén, tanken eller bilden av en handling suggereras på astralkroppen och sedan väcks patienten. Vid en fastställd tidpunkt bestämd av den som suggererar, uppstår automatiskt en andra sömn eller hypnotiskt tillstånd, och då sker en separation mellan själ och astralkropp av sig själv och den suggererade handlingen utförs, om inte – vilket sker i sällsynta fall – den själsliga människan kan mobilisera tillräckligt motstånd för att förhindra det. Därför vill vi påpeka faran i det faktum att det hypnotiska tillståndet vid den förutbestämda tidpunkten aktiveras i andra hand genom association. Jag känner inte till att hypnotisörer är medvetna om detta. Det indikerar faktiskt att även om personen i fråga har blivit avhypnotiserad så kommer det inflytande som hypnotisören har på sin patient att finnas kvar tills den dag hypnotisören dör.

Man borde erkänna dr Charcots åsikt, att en hypnotiserad person lätt kan påverkas och falla i händerna på vem som helst, att det i hypnotisörens kölvatten finns en samling hysteriska människor och att det hela otvivelaktigt borde regleras av lagar. Jag går ett steg vidare och hävdar att många människor redan befinner sig i ett halvhypnotiskt tillstånd, lätt påverkade av de principlösa eller omoraliska; att förmågan att hypnotisera och att vara mottaglig för det är båda progressiva tillstånd i människorasens utveckling; att den kan och kommer att användas i själviska, ondskefulla och nedvärderande syften om inte människorasen, och då speciellt den västerländska delen av den, förstår och tillämpar sann etik baserad på ett mänskligt broderskap.

WILLIAM Q JUDGE
Teosofiska Rörelsen nr 65 (Hypnotism)
 


 |  till Teosofiska Speglingar  |  till ULTs hemsida   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23