triangelsymbol
nr 29

Det Internationella Blavatsky året – 1991

År 1991 firades världen över Det Internationella Blavatsky året (100-års jubileum till åminnelse av hennes bortgång). Den moderna teosofins guru Helena P Blavatsky (1831-1891) efterlämnade vid sin död i London den 8 maj 1891, ett testamente i form av en mängd artiklar och böcker. Dagens teosofer studerar dessa regelbundet och förvaltar på så sätt hennes livsverk.

Inom ULTs kretsar samlas man även kring Den Vita Lotusdagen (den 8 maj) för att minnas HPBs livnäring. En tanke som man denna dag kanske bör ha i åtanke när det gäller den Teosofiska Rörelsen, är dess första Syfte som lyder: "Att bilda en kärna av Universellt Broderskap inom mänskligheten utan att fästa avseende på ras, troslära, kön, samhällsklass eller hudfärg."

Teosofiska tankar om karma, reinkarnation, cykler och vårt gudomliga Jag är några juveler som HPB skänkte oss. Andra juveler i testamentet är människans sjufaldiga indelning och tillstånden mellan två inkarnationer, kama-loka och devachan. Dessa sju ädelstenar upplyser alla sanna teosofers hjärtan som brinner av längtan att finna porten till Sanningens Tempel. Helena P Blavatsky var redaktör för två tidskrifter och skrev ett stort antal artiklar. Några av hennes allra viktigaste böcker är: Isis Unveiled (1877), Den Hemliga Läran (1888), Nyckeln till teosofin (1889), Tystnadens Röst (1889) samt postumt The Theosophical Glossary (1892).

Dessa källskrifter utgör det ursprungliga Budskapet och kan sägas vara den senaste inkarnationen av den Tidlösa Visdomen. HPB ansåg själv att Den Hemliga Läran var hennes främsta verk. Boken kan sägas symbolisera den senaste inkarnationen av teosofins Eviga och Odödliga gnosis – den senaste länken i den gyllene kedjan av Heliga Skrifter som nått oss idag

UNITED LODGE OF THEOSOPHISTS, Malmölogen.
 


 |  till Teosofiska Speglingar  |  till ULTs hemsida   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23