triangelsymbol
nr
180

 Jacob Böhme – medlem
av den Stora Logen

Och om teosofin – Den Stora Logens lära – är som vi sagt, både vetenskaplig och religiös, så har vi ur en etisk synpunkt ännu flera bevis. Buddha, Confucius och Jesus utgjorde en mäktig Trefald som verkade genom etiska principer. Den förstnämnde, en hindu, grundade en religion, som idag [1893] har fler bekännare än kristendomen, och förkunnar sekler före Jesus samma läror som denne predikade, och som redan förkunnades århundraden före Buddha. Jesus som kom för att reformera sitt folk, upprepar dessa gamla läror och detsamma gör Confucius i det gamla och vördnadsvärda Kina.

Teosofen säger att alla dessa stora namn representerar medlemmar av ett och samma brödraskap, där alla omfattar en och samma lära. De storslagna karaktärer som då och då framträder i den västerländska civilisationen, som till exempel S:t Germain, Jacob Böhme, Cagliostro, Paracelsus, Mesmer, Greve S:t Martin och H. P. Blavatsky, var alla redskap för att utföra Den Stora Logen arbete vid den rätta tidpunkten. Det är sant att de i allmänhet blivit smädade och betraktade som bedragare – även om ingen kan säga varför de skulle vara det, när de sökt gagna mänskligheten, lagt fram teser och gjort upptäckter som efter deras död blivit av stort  värde för vetenskapen. Men till och med Jesus själv skulle idag bli betraktad som en bedragare, om han dök upp i någon av teater-kyrkorna vid femte avenyn [i New York], och tillrättavisade de kristna trosbekännarna. Paracelsus var den förste som tillämpade  värdefulla och nu allmänt använda medicinska behandlingsmetoder. Mesmer undervisade om hypnotism under annan benämning. Madame Blavatsky fäste ännu en gång Västerlandets uppmärksamhet på det betydelsefulla lärosystem, som sedan länge varit känt av Logen, som behandlar människan, hennes natur och bestämmelse. 

         Utdrag från Teosofins Ocean (kap 1) av WILLIAM Q JUDGE
         Teosofiska Speglingar – ULT-bulletin nr 180, Juni-Juli, 2005


         Länk till Jacob Böhme biografi
av Alexander Whyte översatt av Eric Hermelin


 


 |  till Teosofiska Speglingar  |  till ULTs hemsida   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö    
Uppdaterad 2014-03-23