yantra1.gif (2187 bytes)
nr 263
 

Kan de döda kommunicera?

Sedan 1840-talet har spiritualister bejakat ett bestämt svar på den frågan och gjort anspråk på tillräckliga bevis för att intelligensen överlever det som vi kallar död. Men spiritualism är inte något nytt. För 500 år sedan eller mer, och tillbaka genom alla människors tider, har folk praktiserat vad som kallas Bhut-dyrkan, det vill säga tillbedjanden av de dödas ”andar”. Dagens spiritualism är bara en upprepning av tidigare sådana villfarelser, om än den nu återupplivats bland sådana som vi bedömer ha högre intelligens, ”djupa tänkare” och vetenskapsmän. Som alla tidigare ”kommunikationer” har inte heller dagens någon sann andlig natur i sig. De är helt och hållet fysiska, vilket meddelandena till Sir Oliver Lodge från hans son Raymond (genom ett medium, kom ihåg det) vittnar om. Enligt hans uppgift är hans liv efter döden mycket likt det han lämnat, människor där dricker fortfarande, röker cigarr och, faktum är (?), får sina cigarrer tillverkade för sig i ande-fabriker av cigarrämnen som hör till det slaget av materia.

 

Teosofiska Speglingar
Kan de döda kommunicera?  #10
av Robert Crosbie
Bulletin nr 263
, Februari 2013, Malmölogen

____________________________________________________________

 |  till Teosofiska Speglingar  |  till ULTs hemsida   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö    
Uppdaterad 2014-03-23